Şifremi Unuttum

‘3 Ekim Tezkeresine Hayır’

‘3 Ekim Tezkeresine Hayır’

02 EKIM 2013

TTB, TDB, SES, Dev Sağlık İş, THD, TED, SHUD, Türk Psikologlar Derneği,  Tüm RAD-DER, TMRT DER ve SÖZSEN tarafından yapılan ortak açıklamada, “3 Ekim Tezkeresine Hayır” denilerek, iktidar-muhalefet ayırımı olmaksızın, hükümetin TBMM gündemine getirdiği ve ülkeyi Ortadoğu’da bir maceraya sürükleyecek olan tezkerenin, TBMM üyelerince reddedilmesi için çağrıda bulunuldu.

BASIN AÇIKLAMASI
2 Ekim 2013

“SAVAŞ BİR HALK SAĞLIĞI SORUNUDUR”
3 EKİM TEZKERESİNE HAYIR!

İnsanlık tarihi boyunca çıkar savaşlarını sürdürdüğü bölgemizde,  her gün yaratılan farklı kaoslara yeni figürler ekleme planları içinde ülkemiz hep yer almıştır.

Bir insanlık suçudur aslında Ortadoğu’da sergilenen oyunlar. Çocuklar ve kadınlar bu oyunun savunmasız ve zoraki mağdurlarıdır.

Halkların iradesi dışında yaratılan liderlerle bölgedeki düzeni sessizce seyreden batılı güçlerin, yeni savaş araçlarını deneme alanı olarak kullandıkları bölgemizde öylesine acılar yaşanmaktadır ki; ortak tarihimiz içinde geçmişte birlikte yaşadığımız komşularımız, kimilerimizin yakın akrabası, kültürü ortak, kardeşlerimiz dediğimiz insanların acılarını paylaşmak varken; kan ve gözyaşı akıtacak rollere soyunmak; tarih önünde yeni kuşaklara anlatamayacağımız, başımızı önümüze eğeceğimiz utanç tablosuna çocuklarımızı ortak etmek demektir.

Siyasetçilerimiz, zengin tarihi birikimi ve dış politika geleneği olan ülkemizin politikalarını buna uygun düzenlemek zorundadır. Türkiye; emperyalist güçlerin akıtacağı kana ortak olmayacağını; “3 Ekim Tezkeresine Hayır” diyerek göstermek zorundadır.

Bizler, Sağlık alanındaki emek ve meslek örgütleri olarak, iktidar-muhalefet ayırımı olmaksızın, hükümetin TBMM gündemine getirdiği ve ülkeyi Ortadoğu’da bir maceraya sürükleyecek olan onaylamadığımız tezkerenin, TBMM üyelerince reddedilmesi için çağrıda bulunuyoruz.

“Savaş Bir Halk Sağlığı Sorunudur”

“Savaşa ve 3 Ekim Tezkeresine Hayır”

 

TTB (Türk Tabipleri Birliği),

TDB (Türk Dişhekimleri Birliği),

SES (Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası),

Dev Sağlık İş (DİSK, Devrimci Sağlık İşçileri Sendikası),

THD (Türk Hemşireler Derneği),

TED (Türk Ebeler Derneği),

SHUD (Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği),

Türk Psikologlar Derneği,

 Tüm RAD-DER (Tüm Radyoloji Teknisyenleri/Teknikerleri Derneği),

TMRT DER (Türk Medikal Radyoteknoloji Teknisyenleri Derneği),

SÖZSEN (Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanlarının Sözü Sendikası