Şifremi Unuttum

TTB’nin Biber Gazı Raporu New York Times’ta Yer Buldu

TTB’nin Biber Gazı Raporu New York Times’da Yer Buldu

01 EKIM 2013

New York Times’da 25 Eylül 2013 tarihinde Şebnem Arsu imzasıyla yayımlanan haberde Gezi olayları sırasında gösterilere katılanların bugün bile biber gazı etkilerini taşıdıkları ifade edildi.

Haber şöyle:

Türkiye’de hekimlerden oluşan bir grubun araştırdığı göstericilerden neredeyse yüzde 40’ının, geçen Haziran ayında güvenlik güçlerinin hükümet karşıtı göstericilere karşı kullandığı biber gazının etkilerini aralıklarla hissettiği belirtildi.

Merkezi ülkenin başkenti Ankara’da bulunan Türk Tabipleri Birliği geçen hafta açıkladığı bir raporda Türkiye ölçeğinde 11 bini aşkın göstericiden edinilen bulguları açıkladı. Bu kişiler, Haziran ayında Türkiye’yi haftalarca sarsan gösteriler sırasında bir günden fazla olmak üzere günde sekiz saatten fazla süreyle biber gazına maruz kalanlardı. Araştırmaya göre bu kişilerin yüzde 39’u biber gazının halen sürmekte olan etkilerinden yakınmıştır. Yanıt verenlerin yüzde 14’ü cilt tahrişlerinden, yüzde 10’u da baş dönmesi ve dengesizlik gibi sorunlardan söz etmiştir.

Hükümet ise TTB’yi sert biçimde eleştirerek bu kuruluşun yan tuttuğunu, çünkü üyeleri olan doktorların, hemşirelerin ve tıp öğrencilerinin gösterilerde yaralanan kişileri tedavi ettiklerini belirtmiştir. Gösteriler sırasında polis, onlarca doktoru ve diğer sağlık çalışanlarını kamu düzenini bozdukları gerekçesiyle gözaltına almıştı.

Hükümetin İstanbul’daki Gezi Parkı’nı alışveriş merkezine dönüştürme planlarına karşı Mayıs ayında başlayan küçük çaplı protestolar daha sonra boyutlanarak tüm ülkeye yayılmış, sonuçta beş kişi ölmüş, binlerce kişi de yaralanmıştır. Çevik kuvvet bu gösteriler sırasında biber gazı, plastik mermi ve basınçlı su gibi araçlara fazlasıyla başvurmuş, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan da müdahalelerin sertliği nedeniyle geniş çevrelerin eleştirilerine maruz kalmıştır.

Bu arada, merkezi New York’ta bulunan İnsan Hakları için Hekimler adlı kuruluş da Çarşamba günü yayınladığı bir raporda Türkiye’de güvenlik güçlerinin biber gazını çok yaygın biçimde kullandığını ve gösteriler sırasında sağlık kuruluşlarını hedef aldığını belirtti.

Kuruluşun baş tıbbi danışmanı ve raporu kaleme alanlar arasında bulunan Dr. Vincent Iacopino yaptığı açıklamada şu görüşlere yer verdi: “Gezi Parkı gösterileri sırasında Türk yetkililerin başvurdukları gücün türü ve düzeyi, ayrıca yaralıları cesaretle tedavi eden doktorların hedef alınması, gereksiz ve mazereti olmayan uygulamalardır. “Türkiye’de biber gazı kullanımı tamamen yasaklanmalı ve yetkililer de bu açık ihlallerin bir daha tekrarlanmamasını sağlamalıdır.”

Rapora göre 11 kişi doğrudan yüzlerine atılan biber gazı kapsülleri nedeniyle gözünü yitirmiştir.

60’tan fazla ile yayılan gösteriler basit bir yurttaş huzursuzluğunu aşıp, göstericilere göre otoriter taktiklere başvuran Başbakan Erdoğan ve onun İslamcı hükümetinin on yılı aşan iktidarına karşı daha önce görülmemiş bir haykırışa dönüşmüştür. Başbakan Erdoğan ise bu eleştirileri reddetmiş;  gösterilerin hükümeti alaşağı etmek isteyen aşırı uçların ve adlarını vermeyeceği uluslararası çıkar gruplarının işi olduğunu söylemiştir.

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül Birleşmiş Milletler Genel Kurul toplantısı içen geldiği New York’ta Salı günü yaptığı bir konuşmada, protestocuları harekete geçiren çevre duyarlılığını takdirle karşıladığını, ancak göstericilerin kent merkezini işgal ettikleri bir durumda New York polisinin de aynı tepkiyi vereceğini belirtti.

İstanbul Tabip Odası genel sekreteri Ali Çerkezoğlu tarafından yapılan açıklamaya göre Sağlık Bakanlığı Temmuz ayında bir yasa tasarısı hazırlamıştır. Bu tasarı, belirli durumlarda acil tıp hizmeti verilmesini suç saymakta, resmen yetki verilmedikçe yaralananlara yardımcı olan sağlık çalışanları için ağır cezalar öngörmektedir.

Çerkezoğlu’nun açıklaması şöyledir: Bu yasa tasarısıyla hükümet, olay üzerine oluşan herhangi bir sağlık merkezini ya da tıbbi yardımı hapis ve ağır para cezaları gerektiren bir suç saymaktadır.  Tasarının yasalaşması halinde, sokaktaki herhangi bir acil durumda verilecek tıbbi hizmet bile hükümetin iznine tabi olacaktır.” Tasarının önümüzdeki aylarda toplanacak olan TBMM’de görüşülmesi beklenmektedir.

Çerkezoğlu, Sağlık Bakanlığı müfettişlerinin Gezi Parkı gösterileri sırasında sağladıkları sağlık yardımları nedeniyle İstanbul Tabip Odası üyelerinden bazılarını sorguladığını da ekledi.

İnsan Hakları için Hekimler tarafından hazırlanan rapor, mağdur 169 kişinin fiziksel ve psikolojik verileri üzerinde yapılan analizlere dayanarak bu kişilerin hemen hemen hepsinin biber gazına ve çeşitli semptomlarına maruz kaldıkları sonucuna varmıştır. Bunlar arasında solunup sorunları, ciltte kızarıklıklar, işitme kaybı, yüksek tansiyon ve alerjik reaksiyonlar yer almaktadır. Rapor ayrıca ekibin 25 Haziran ile 2 Temmuz tarihleri arasında İstanbul ve Ankara’da olayların mağduru ve tanığı 53 kişi ile yaptığı görüşmelere yer vermektedir.

Belirtildiğine göre Türkiye’deki güvenlik güçleri protestoların başlamasını izleyen 20 gün içinde 130.000 kapsül biber gazı kullandı ve bu nedenle ülkenin yıllık biber gazı stoku da tükenmiş oldu. Kimi haberler, takviye için ordunun elindeki stokların kullanıldığına işaret ediyor.

http://www.nytimes.com/2013/09/26/world/europe/turkish-protesters-are-still-said-to-be-ailing-from-tear-gas.html?_r=0