Şifremi Unuttum

Danıştay Hekimlerin Çalışma Yasaklarının Yürütmesini Durdurdu

27.5.2012 TARİHLİ AYAKTA TEŞHİS TEDAVİ  YÖNETMELİK DEĞIŞIKLIĞINE İLIŞKIN AÇILAN DAVADA YÜRÜTMEYİ DURDURMA KARARI

27 Mayıs 2012 günü yapılan Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında  Yönetmelik  Değişikliklerinin  iptali  için  Türk  Tabipleri  Birliği  tarafından   açılan davada Danıştay 15.Dairesi yürütmeyi durdurma kararı verdi. Buna gore;

Tıp merkezinde görev yapan bir uzman hekimin ayrılması halinde, ayrılan kadroya hekim  başlayışının  en  fazla  bir  yıl  süreyle  geçici  olarak  Bakanlıkça durdurulabileceğine ilişkin düzenlemenin,

Yan  dal veya  iki ayrı uzmanlığı  bulunan  hekimlerin  poliklinikte  kadrolu  çalıştıkları uzmanlık dalı dışındaki uzmanlık dalında çalışmasının yasaklanmasına ilişkin düzenlemenin,

Emekli olan hekimlerin poliklinikte kadro dışı geçici çalışmasına izin verilmemesine ilişkin düzenlemenin,

Bir sağlık kuruluşunda kurulmuş tıbbi cihazların devir yoluyla polikliniğe devredilmesinin yasaklanmasına ilişkin değişikliğin,

Kadro dışı çalışmayı tıp merkezleri ile sınırlandıran düzenlemenin,

506 sayılı Kanunun geçici 20. maddesi kapsamındaki bankalar, sigorta ve reasürans şirketleri, ticaret odaları, sanayi odaları, borsalar veya bunların teşkil ettikleri birlikler personeli için kurulmuş bulunan sandıklara ait sağlık birimlerindeki hekimlerin yalnızca bu birimde meslek icra edebilecekleri düzenlemenin yürütmes hukuka aykırı bulunarak durdurulmuştur.

Danıştay  15. Daire tarafından verilen karar için tıklayınız.