Şifremi Unuttum

TTB, Mısır Tabipler Birliği’ne Mektup Gönderdi

TTB, Mısır Tabipler Birliği’ne Mektup Gönderdi

21 AĞUSTOS 2013

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. A. Özdemir Aktan tarafından Mısır Tabipler Birliği Başkanı’na  gönderilen mektupta, “Mısır’daki darbe ortamının, ölümlerin ve acıların bir an önce sona ermesini, ülkenin demokratik, özgür ve laik ortama bir an önce kavuşmasını arzulamaktayız.” denildi.

Sayın Başkan,

Mısır’da yaşanan insanlık dramını tüm dünya gibi endişe ile izlemekteyiz. Hekimler olarak görevimizin insanı yaşatmak ve acılarını dindirmek olduğunu bilerek, ülkenizdeki ölümleri izlemek bizleri de derinden yaralamaktadır. Kendi yurttaşlarını öldüren bir devlet kabul edilemez.

Açlığın, hastalıkların, ölümlerin, acıların olmadığı bir toplumda yaşamak her bireyin hakkıdır. Sağlığın bedensel ve ruhsal iyilik hali yanında sosyal olarak da iyilik hali olarak tanımlandığını göz önüne aldığımızda her bireyin demokratik, laik ve özgür bir ortamda yaşamasının da sağlık için gerekli olduğu gerçeği ortaya çıkar. Savaşlar, silahlar ve darbeler bir halk sağlığı sorunu olarak değerlendirilir ve hekimler için kabul edilemez. Farklı din, dil, etnik köken düşünmeden sağlık hizmeti vermek yanında hekimlerin toplumu birleştirici ve uzlaştırıcı görevlerinin de olduğu bilincindeyiz.

Türkiye de darbelerden, devlet teröründen ve uluslar arası aktörlerin ülke üzerinde oynadığı oyunlardan çok yara almış bir ülke olduğundan, Mısır’da yaşanan acıları ve senaryoları anlamakta zorluk çekmiyoruz. Birlikte bulunduğumuz bölge yüzyıllar boyunda değişik kültür ve etnik yapıdaki insanların bir arada yaşamayı başardığı bir coğrafyadır.  Bununla birlikte bu bölge uzun bir süredir demokratikleşme adımlarını atmayan, atamayan veya atmasına izin verilmeyen bir ülkeler topluluğu olma yolunda ilerlemektedir.

Böyle bir ortamda Mısır’lı hekimlerin görevlerinin ne kadar zor olduğu ortadadır. Bu zor şartlarda da hekimlik mesleği gerekleri yerine getirilecektir. Bu konuda Türkiye’de yaşayan tüm hekimlerin kalben yanınızda olduğunu bilmenizi isteriz. Daha başka yardım ve işbirliği konusunda Türk Tabipleri Birliği’nin her an hazır olduğunu bilmenizi isteriz.

Mısır’daki darbe ortamının, ölümlerin ve acıların bir an önce sona ermesini, ülkenin demokratik, özgür ve laik ortama bir an önce kavuşmasını arzulamaktayız.

Prof. Dr. A. Özdemir Aktan

Türk Tabipleri Birliği

Merkez Konseyi Başkanı

Mektup için tıklayınız…