Şifremi Unuttum

Öğretim Üyelerinin Döner Sermaye Ek Ödemeleri Hakkında Önemli Duyuru

Öğretim Üyelerinin Döner Sermaye Ek Ödemeleri Hakkında Önemli Duyuru

 

21 AĞUSTOS 2013

Öğretim üyeleri tarafından Birliğimize yapılan başvurularda; hekimlere çalışma sınırlamaları getiren düzenlemeler içeren 650 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümlerinin iptaline ilişkin Anayasa Mahkemesi kararının 1 Temmuz 2013 tarihinden itibaren yürürlüğe girmesine karşın, mesai saatleri dışında mesleklerini serbest icra ettikleri gerekçe gösterilerek döner sermaye ek ödemesinin halen yapılmadığı  bildirilmektedir.

Oysa Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik hükmünün hiç bir yasal dayanağı bulunmamaktadır. Bu nedenle mesai sonrasında mesleğini serbest olarak icra eden öğretim üyelerine de üniversite hastanesinde verdikleri sağlık hizmeti dolayısıyla döner sermaye ek ödemesinin tam olarak yapılması gerekmektedir. Aksi yöndeki uygulamalar hukuka aykırıdır. (Bu konudaki değerlendirmemize http://www.ttb.org.tr/index.php/
Haberler/donersermaye-3965.html  internet adresinden erişebilirsiniz.)

Bu şekilde hukuka aykırı uygulamalarla karşı karşıya kalan tıp fakültesi öğretim üyeleri, yargı yoluna başvurabilirler. Dava açmayı düşünen hekimlerimiz, Türk Tabipleri Birliği Hukuk Bürosu tarafından hazırlanmış olan dava dilekçesi örneğinden durumlarına uygun düzenlemeleri yaparak yararlanabilirler. Bu noktada dava açma süresinin;

·         Daha önce kendilerine ödeme yapılması istemiyle üniversite rektörlüklerine başvuran hekimlerin, bu taleplerinin reddedilmesi durumunda red işleminin yazılı olarak kendilerine bildirildiği tarihten,

·         Yapmış oldukları başvuruya rektörlüklerce yazılı yanıt verilmemesi, bununla birlikte ödemenin de yapılmaması durumunda, başvuru tarihini takip eden günden itibaren 60. günden,

·         Böyle bir başvuruyu yapmamış olup da doğrudan doğruya dava açmayı düşünen hekimlerin, diğer meslektaşlarına döner sermaye ek ödemesinin yapıldığı –bir başka anlatımla ödemenin yapılması gereken- günden itibaren 60 gün olduğunu hatırlatmakta yarar görüyoruz.

Dilekçe örneği için tıklayınız

 

Türk Tabipleri Birliği

Merkez Konseyi