Şifremi Unuttum

Asistanların Acil Nöbetleri Hakkında TTB’den Girişim

Asistanların Acil Nöbetleri Hakkında TTB’den Girişim

20 AĞUSTOS 2013

Asistanların acil servislerde görevlendirilmesine ilişkin Tıpta Uzmanlık Kurulu kararının gözden geçirilmesi için başvuru yapıldı.

Tıpta Uzmanlık Kurulu’nun 14.11.2012 tarih ve 324 Karar numaralı kararında, uzmanlık öğrencilerinin acil servislerde ne kadar süre ile ve ne şekilde çalıştırılacaklarının kurumların akademik kurulları tarafından kararlaştırılacağı belirtilmekteydi.

Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesinde asistanların, uzmanlık eğitimlerinde olmamasına karşın acil serviste görevlendirilmelerine ilişkin işlem Ankara Tabip Odası tarafından açılan davada hukuka aykırı bulunarak iptal edildi.

Uzmanlık öğrencileri uzmanlık eğitimi dışında görevlendirilemeyeceğine göre, Tıpta Uzmanlık Kurulu tarafından, Mahkeme Kararındaki değerlendirmeler de dikkate alınarak; uzmanlık eğitiminde acil servis eğitimi bulunmayan uzmanlık öğrencilerinin acil serviste görevlendirilemeyeceğinin belirtilmesi gerekmektedir.

Bu durum Türk Tabipleri Birliği tarafından Tıpta Uzmanlık Kurulu’na yazılan bir yazı ile hatırlatılarak ivedilikle değerlendirme yapılması, uzmanlık eğitiminin niteliğine uygun bir karar alınması talep edilmiştir.

Gelişmeler ayrıca paylaşılacaktır.

İlgili belgelere aşağıdaki bağlantılardan erişebilirsiniz:

·         Tıpta Uzmanlık Kurulu Kararı

·         Mahkeme Kararı

·         Türk Tabipleri Birliği başvurusu

 

Türk Tabipleri Birliği

Merkez Konseyi