Şifremi Unuttum

İstanbul Tabip Odası: Sağlık Sistemindeki Sorunların Kaynağı Sağlık Bakanlığı’dır

Sağlık Sistemindeki Sorunların Kaynağı Sağlık Bakanlığı’dır

EKLENME TARİHİ: 13 AĞUSTOS 2013

Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde bayram süresince 4 asistan hekimin hasta yakınlarınca saldırıya uğramasını protesto etmek için, İstanbul Tabip Odası ve SES Şişli Şubesi tarafından bir basın açıklaması gerçekleştirildi. 13 Ağustos 2013 Salı günü Okmeydanı EAH Başhekimlik binası önünde gerçekleştirilen basın açıklamasına hekimler ve sağlık çalışanlarının yanı sıra Odamız Genel Sekreteri Dr. Ali Çerkezoğlu ile Yönetim Kurulu Üyemiz Dr. Feray Kaya katıldılar.

Basın açıklamasında bir konuşma yapan Dr. Çerkezoğlu; Sağlık Bakanlığı ve sorumluların sağlıkta şiddeti önlemek için gerekli adımları atmadıklarını, hasta-hekim güven ilişkisinin zedelendiğini, hekimin her an şiddete uğrayabileceğini düşündüğü bir ortamda düzgün bir sağlık hizmeti verilemeyeceğini ifade etti. Yaşanan şiddet olaylarının temelinde, sağlıkta dönüşüm uygulamalarının, performans baskısının, 80 hastaya bakma yükümlülüğünün ve hekimlere yönelik aşağılama uygulamalarının yattığını vurguladı.

Dr.Ali Çerkezoğlu’nun ardından Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası ve İstanbul Tabip Odası adına hazırlanan ortak basın açıklamasını, Yönetim Kurulu Üyemiz Dr. Feray Kaya okudu.

Basın açıklamasında Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde bir sağlık emekçisinin geçtiğimiz haftalarda yaşadığı saldırı sonucu parmağının kırıldığı hatırlatılarak bayram sürecinde de üç sağlık emekçisinin daha saldırıya maruz kaldığı belirtildi. Bu yaşananların uygulanmakta olan sağlık politikalarından kaynaklandığı ifade edilerek,iktidarın, Sağlık Bakanlığı ve yöneticilerinin sorumlu olduğu söylendi. Sağlıkta şiddetin 5-8 kat arttığı bir ortamda, bakanlığın genelge yayınlayarak şiddete maruz kalan sağlıkçıların basına ve kamuoyuna bilgi vermemesinin yani susmasının istendiği belirtildi. Açıklamada; “Sağlık Bakanlığı ve bağlı bulunduğu iktidar sağlıkta dönüşüm adı altındaki ticarileştirme politikalarının sağlık çalışanları ve sağlık sitemini yıkıma götürdüğünü anlayana kadar, sağlık çalışanlarını siteme para kazandıran birer makine gibi gördüğünüzü, sağlık çalışanlarına yönelik değersizleştirici, saygısız söylem ve davranışlarınızı değiştirene kadar, çalışan güvenliği ve sağlığı ile ilgili önlemleri alana kadar, herkese eşit, ücretsiz, nitelikli,ulaşılabilir sağlık hizmeti uygulayana kadar, sağlıkta şiddet son bulana kadar susmayacağız!” denildi.