Şifremi Unuttum

9. Ultrasonografi Eşliğinde Uygulamalı Karaciğer Biyopsisi Kursu (25 Ekim 2013, Afyonkarahisar) İçin Son Başvuru Tarihi 25 Ağustos 2013

TÜRK KLİNİK MİKROBİYOLOJİ VE İNFEKSİYON HASTALIKLARI DERNEĞİ’NDEN DUYURU

Derneğimizin Viral Hepatit Çalışma Grubu (VHÇG) tarafından 25 Ekim 2013 Cuma günü Afyon Kocatepe Üniversitesi Hastanesi’nde 9. Ultrasonografi Eşliğinde Uygulamalı Karaciğer Biyopsisi Kursu düzenlenmiştir. Kursun programı, amaç ve yöntemi, katılım koşulları ve başvuru formu aşağıdadır.

Saygılarımızla.

Klimik Derneği Yönetim Kurulu


9. ULTRASONOGRAFİ EŞLİĞİNDE UYGULAMALI  KARACİĞER BİYOPSİSİ KURSU

09:00-09:15 Açılış

Doç. Dr. Neşe DEMİRTÜRK
Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi
İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

Prof. Dr. Sıla AKHAN
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi
İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

09:15-12:00 Ultrasonografi Eşliğinde Karaciğer Biyopsisi: Teorik Bilgi ve Uygulama

Yrd. Doç. Dr. Emre KAÇAR
Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi
Radyodiagnostik Anabilim Dalı

12:00-13:30 Öğle Yemeği

13:30-14:00 Kronik Viral Hepatitlerde Patoloji 

Prof. Dr. Yeşim GÜRBÜZ
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi
Patoloji Anabilim Dalı

14:00-15:00 Kronik Hepatit B Olgusu

Olgu Sunumu
Doç. Dr. Neşe DEMİRTÜRK

Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi
İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

Kronik Hepatit B Olgusunun Karaciğer Patolojisi
Prof. Dr. Yeşim GÜRBÜZ
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi
Patoloji Anabilim Dalı

15:00-15:15 Kahve Molası

15:15-15:45 Antiviral Direnç Mekanizmaları ve Türkiye’deki Prevalansı

Doç. Dr. Murat SAYAN
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi
Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı
Merkez Laboratuvarı PCR Sorumlusu

15:45-16:45 Kronik Hepatit C Olgusu

Olgu Sunumu
Prof. Dr. Bilgehan AYGEN
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi
İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

Kronik Hepatit C Olgusunun Karaciğer Patolojisi
Prof. Dr. Yeşim GÜRBÜZ
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi
Patoloji Anabilim Dalı

16:45-17:00 Kapanış

AMAÇ VE YÖNTEM

Kursun amacı, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji uzmanlarının, kendi  merkezlerinde ve kendi sorumluluklarında karaciğer biyopsisi yapmaya özendirilmesi, onlara bu konuda özgüven kazandırılması ve böylece kronik viral hepatit hastalarının izlenip tedavi edilmelerinin yaygınlaştırılmasıdır.

Bu amaca ulaşmak için, kursiyerlerin, nispeten yüksek sayıda kronik viral hepatit infeksiyonu tanı, tedavi ve takibi  yapan bir  merkezdeki karaciğer biyopsisi uygulamasını bizzat yerinde görmesi sağlanmaktadır.

Kursiyerler, merkezine göre değişmek üzere, ya sadece ultrasonografi eşliğinde ya da kör biyopsi olarak, en az altı hasta üzerinde yapılan uygulamaları ve bu sırada yapılan açıklamaları, küçük gruplara bölünerek, yakından izlemekte ve bu sırada soru sorabilmektedir.

Ayrıca, gerçek olgular üzerinde, daha önceden bu olguların preparatlarını inceleyerek slaydlarını hazırlamış olan deneyimli bir patolog eşliğinde interaktif bir tartışma yapılmaktadır.

KATILIM KOŞULLARI

1. Kursa başvurmak için Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği üyesi olmak gerekmektedir.

2. Kurs, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji uzmanlarına ve uzmanlık öğrencilerine yöneliktir.

3. Kursa 20 katılımcı kabul edilecektir.

4. Başvurular değerlendirilirken başvuru tarihi esas alınacaktır.

5. Son başvuru tarihi 25 Ağustos 2013’tür.

6. Başvuruların 20’yi geçmesi durumunda İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji uzmanlarına öncelik tanınacaktır.

7. Kurs,  Afyon Kocatepe Üniversitesi  Hastanesi’nde yapılacaktır.

8. Başvuru sahiplerinin üye ödenti borcu olmaması gerekmektedir.

9. Kursa katılım ücretsizdir.

10. Gereksinim duyan katılımcıların ulaşım giderleri karşılanacaktır.

11. Konaklamak zorunda olan katılımcılar otelde konaklayabilecektir.

9. ULTRASONOGRAFİ EŞLİĞİNDE UYGULAMALI KARACİĞER BİYOPSİSİ KURSU
(25 Ekim 2013, Afyonkarahisar)

BAŞVURU FORMU

Başvuru Adresi:   klimik@klimik.org.tr ve nesed60@hotmail.com (Doç. Dr. Neşe DEMİRTÜRK, Kurs Koordinatörü)

Lütfen, ulaşım ve konaklama isteyip istemediğinizi ve asistansanız kaçıncı eğitim yılınızda olduğunuzla birlikte aşağıdaki iletişim bilgilerinizi belirtiniz.

ADI SOYADI:
UNVANI:
KURUMU:
GSM:
E-POSTA:
ULAŞIM (istenirse):
KONAKLAMA (istenirse):