Şifremi Unuttum

BMJ’de Gezi Olaylarında Türkiye’deki Hekimlere ve Sağlık Çalışanlarına Yönelik Baskılara Dikkat Çeken Makale

 

BMJ Dergisi’nde Gezi Olaylarında Türkiye’deki Hekimlere ve Sağlık Çalışanlarına Yönelik Baskılara Dikkat Çeken Makale

10 AĞUSTOS 2013

Uluslararası Hekim ve İnsan Hakları Örgütleri temsilcileri ile akademisyenler British Medical Journal (BMJ) Dergisinde bir yazı kaleme alarak “Gezi” Olayları nedeniyle hekim ve sağlık çalışanlarına yönelik baskı ve saldırılara dikkat çektiler. Yazı İnsan Hakları İçin Hekimler Örgütü (PHR), Dünya Tabipler Birliği (WMA), İngiliz Tabipler Birliği (BMA), Avrupa Hekimler Daimi Komitesi (CPME), Alman Tabipler Birliği yetkilileri ile akademisyenlerin imzasıyla yayınlandı. Yazıda Türk Tabipleri Birliği’nin çalışmalarına da değinildi.

Makalede Türkiye’de yaşanan ve devam eden toplumsal olaylarda yaralanan hastalara yardım eden hekimlerin, sağlık çalışanlarının ve hizmet vermeye çalıştıkları noktaların saldırıya uğradığına dikkat çekildi.

Hekimlerin olaylarda yaralananlara tıbbi yardım sunarak Uluslararası Etik Bildirgeler’in gereğini yerine getirdiklerine, yardım etmemeleri durumunda mesleki kuralların dışında davranmış, Türk Ceza Kanunu’nu ihlal etmiş, toplumsal sorumluluklarını yerine getirmemiş olacaklarına değinildi. Buradaki tıbbi yardımın hekimlik mesleğinin etik değerlerinin gereği olduğu, yaşanan toplumsal olaylarla ilgili politik bir yaklaşım olarak değerlendirilemeyeceği ifade edildi.

Aşırı polis şiddetine değinilen makalede sağlık çalışanlarına sağlık hizmeti verirken yapılan biber gazlı, tazyikli sulu saldırılara ve göz altılara da yer verildi.

Sağlık Bakanlığı’nın sağlık çalışanlarından yaralanan göstericilerin isimlerini istemesinin hasta sırrı saklama yükümlülüğünün açık ihlali olduğu belirtildi.

Tıbbın yansız uygulanmasının önemine, ülke yönetimlerinin yalnızca normal zamanlarda değil olağan dışı durumlarda da buna hürmet etmesi gerektiğine değinilen makalede, bunun sağlık personelinin hastaları tıbbi ihtiyaçlara göre herhangi bir yargıya başvurmadan tedavi etmesinin güvencesi olduğuna dikkat çekildi.

Olaylardan sonra Sağlık Bakanlığı tarafından TBMM’ye sevk edilen ve hekimler ile sağlık çalışanlarına “ruhsatsız” tıbbi müdahale kavramıyla çok ağır cezalar öngören yasa tasarısından duyulan kaygı da makale de yer aldı (Bilindiği gibi “ruhsatsız” çalışmaya hapis cezası dahil ağırlaştırılmış cezalar getiren düzenleme ilk taslakta acil hizmetleri de kapsamakta iken Sağlık Komisyonu’ndan acil hallerde 112 ekibi gelene kadar yapılan yardımlar istisna tutularak geçmiş olup, Genel Kurul’da nasıl yasalaşacağı ise belirsizliğini korumaktadır). Hekimlerin ve sağlık çalışanlarının acil sağlık hizmeti duyanlara engelleme ya da cezalandırılma korkusu olmadan hizmet sunmasını sağlamanın hükümetlerin görevi olduğu vurgulandı.

Yazıda uluslararası tıbbi çevreler, Başbakan ve Türk Hükümeti’ne yaralanan kişilere sağlık hizmeti sunan sağlık çalışanlarına yönelik baskıları durdurma yönünde çağrı yapmaya davet edildi.

Türk Tabipleri Birliği
Merkez Konseyi

British Medical Journal’da yayınlanan makale için tıklayınız.