Şifremi Unuttum

Suriye Sınırında Hekimlerin Hayatı Tehlikede

Suriye sınırında hekimlerin hayatı tehlikede

 


02/08/2013 16:32

Türk Tabipler Birliği, sınır illerinde yaşanan sağlık hizmetleri sorunlarını raporlaştırdı. Rapora göre sınır illerideki hekimlerin hayatı tehlikede

ANKARA – Suriye ’nin kuzeyinde yaşanan çatışmaların Türkiye sınırına dayanması üzerine yaşanan gelişmeler bölgede görev yapan hekimlere ve sağlık hizmetlerine de etki ediyor. Sağlık hizmetleri konusunda sınır illerinde yaşanan sorunlar Türk Tabipler Birliği’nin hazırladığı bir raporla incelendi. Bölgede yaşayan vatandaşlara verilen hizmetin zaten yetersiz olmasına bir de Suriyeli yaralı ve hastaların eklenmesinin sağlık erişimini tamamen yetersiz kıldığı belirtilen raporda, sınırın ötesinden getirilen, üzerinde patlayıcı malzeme bulunan yaralıların ve hastanelerde elini kolunu sallayarak dolaşan, Suriyeli olduğu sanılan kimliği belirsiz kişilerin hekimlerin güvenliğini tehdit ettiği ifade edildi.

TTB son dönemlerde Türkiye’nin Suriye sınırında yaşanan hareketlilik üzerine, “Gaziantep-Kilis-Hatay İlleri Hekimlik ve Sağlık Ortamı Hızlı Değerlendirme Raporu”nu hazırladı. TTB Merkez Konseyi üyesi Dr. Fatih Sürenkök tarafından açıklanan raporda hekimlerin sağlık hizmeti verirken yaşadıkları ciddi tehlikelerin yanı sıra sınır ilçelerinde başgöstere salgın hastalıklar ve sağlık hizmetine vatandaşların ulaşamaması sorunları ele alındı. Bölgede yaşayan vatandaşlara verilen hizmetin yetersiz olmasına rağmen buna bir de Suriyeli yaralı ve hastaların eklenmesinin sağlık erişimini tamamen yetersiz kıldığı belirtilen raporda Kilis, Reyhanlı gibi sınıra yakın bölgelerde hizmet veren hastanelerde sağlık çalışanlarının can güvenliğinin ana sorun olduğu kaydedildi.

Yaralıların üzerinde patlayıcı var
Sınır ötesi çatışmalar sonucu ülkeye getirilen yaralılara hizmet vermek için sınıra yakın savaş cerrahisi deneyim ve donanımına sahip sahra hastanelerinin kurulması gerektiği belirtilen raporda, çatışma ortamından gelen yaralıların üzerinden zaman zaman patlayıcı malzeme çıktığı vurgulandı. Sınırlarda oluşturulacak triyaj alanlarında hasta ve yaralılarla yakınlarının ateşli silah ve patlayıcı maddelerden arındırılmış bir şekilde hastanelere ulaştırılması önerilen raporda, “Kendilerini doktor olarak tanıtan Suriyeli bazı şahıslar hastanelerde çok rahat bir şekilde yoğun bakım dahil her türlü tıbbi ortama girebilmekte, tehditkar tutumları nedeniyle sağlık çalışanları tarafından engellenmeleri mümkün olamamaktadır. Bu kişiler bir yandan da zaman zaman etnik farklılık nedeniyle sığınmacı hastalarla yeterince ilgilenilmediğini iddia etmekte ve tartışmalara yol açmaktadırlar” denildi.

Salgın hastalıklar arttı
Raporda özellikle Kilis ve Reyhanlı’da görülme sıklığı arttığı ifade edilen başta hepatit A, su çiçeği, kızamık ve leishmania olmak üzere bulaşıcı hastalıkların, bölgede salgın oluşturması riskine dikkat çekildi. Raporda, bir diğer tehlikeli bulaşıcı hastalık olarak tüberkülozun da arttığı ifade edilirken hastalığın yayılmasını önlemeye yönelik koruyucu tedbirler bir an önce hayata geçirilmesi gerektiği vurgulandı.

Hekimler kural dışı çalıştırılıyor
Raporda hekimlerin çalışma koşullarıyla ilgili şu kaygılar dile getirildi: “Hekimler ve sağlık çalışanları olağandışı bir dönemde olunduğu savıyla kural dışı çalışmaya zorlanmaktadırlar. Sürecin uzaması ile birlikte özellikle Kilis başta olmak üzere sağlık çalışanlarının yıllık izin gibi sosyal haklarını kullanmaları ile ilgili ciddi sorunlar yaşanmaktadır. Zorunlu görevlendirmeler ve uzun süreli mecburi hizmet atamaları sorunu çözmemektedir. Bölgede çalışan hekimler ve sağlık çalışanlarına Sağlık Bakanlığınca başta özlük haklarında olmak üzere pozitif ayrımcılık uygulanmalıdır.”

Rapor TTB tarafından hekimler ve sağlık çalışanlarının çalışma ortamı ve özlük hakları ile ilgili iyileştirmeler yapılması amacıyla Sağlık Bakanlığı’na iletildi.