Şifremi Unuttum

8. Ultrasonografi Eşliğinde Uygulamalı Karaciğer Biyopsisi Kursu (28 Haziran 2013, Bursa) Raporu

Kurs Fotoğrafları için [Tıklayınız]

TÜRK KLİNİK MİKROBİYOLOJİ VE İNFEKSİYON HASTALIKLARI  DERNEĞİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINA,

Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları  Derneği Viral Hepatit Çalışma Grubu (VHÇG)’nun, Acıbadem Bursa Hastanesi ve Uludağ  Üniversitesi    Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı ile birlikte düzenlediği  8. Ultrasonografi Eşliğinde Uygulamalı Karaciğer Biyopsisi Kursu Acıbadem Bursa Hastanesi’nde  28 Haziran 2013’te başarıyla gerçekleştirildi.

Sabah saat 09.00’da Toplantı Salonu’nda yapılan Açılış Töreninde Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’ndan sonra Acıbadem Bursa Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Nadir ŞENER, Uludağ  Üniversitesi    Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı’ndan Prof. Dr. Reşit MISTIK ve Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi  İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı’ndan VHÇG Başkanı Prof. Dr.  Sıla AKHAN  tarafından açılış konuşmaları yapıldı. 

Saat 09.15-12.00 arasındaki sabah programında Acıbadem Bursa Hastanesi Radyoloji Birimi  Sorumlusu Prof. Dr. Yurtkuran SADIKOĞLUkatılımcılara Ultrasonografi Eşliğinde Karaciğer Biyopsisi: Teorik Bilgi ve Uygulama hakkında bilgiler verdi. Karaciğer biyopsisinin indikasyonları, nasıl yapıldığı, hazırlık aşamaları, işlem sonrası takip ve olası komplikasyonları içeren bu sunumun ardından 20 katılımcı altı gruba ayrıldı. Biyopsinin gerçekleştirildiği salonda bir grup biyopsi işlemini canlı olarak izlerken biyopsi salonunda bulunmayan gruplar ise toplantı salonunda canlı yayınla art arda 6 hastaya uygulanan biyopsi işlemini ve işleme ait ultrasonografik görüntüyü eşzamanlı olarak izlediler. Farklı renkte tasarlanmış yaka kartları ile grupların yer değiştirmesi düzenli ve pratik bir şekilde gerçekleştirildi. Uygulamalı program bittikten sonra öğle yemeğine geçildi.

Öğle sonrası oturum saat 13.00′te başlatıldı. İlk olarakAcıbadem Bursa Hastanesi Karaciğer Transplantasyon Birimi Sorumlusu Prof. Dr. Remzi EMİROĞLU tarafından Karaciğer Transplantasyonu (İndikasyon/Kontrindikasyon) konulu sunum gerçekleştirildi. Sonra Uludağ Üniversitesi    Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı’ndan Doç. Dr. Şaduman BALABAN-ADIM Kronik Viral Hepatitlerde Patoloji başlıklı sunumunda patoloji preparatları eşliğinde hepatitlere ait karaciğer patolojilerinin evrelendirme ve derecelendirmesi ile değişik sınıflama yöntemleri arasındaki farklılıkları ayrıntılı bir şekilde sundu.Bunu Erciyes Üniversitesi    Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı’ndan  Doç. Dr. Orhan YILDIZ’ınHepatit B ve Prof. Dr. Reşit MISTIK’ın Hepatit C olgularının interaktif sunumları izledi.  Olguların sunumu sırasında aynı olgulara ait karaciğer biyopsisi preparatları Doç. Dr. Şaduman BALABAN-ADIM tarafından kesitlerin slayt görünümleri eşliğinde yorumlandı. İki sunum arasında Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı’ndan Doç. Dr. Murat SAYAN Antiviral Direnç Mekanizmaları ve Türkiye’deki Prevalansı konusunda bir sunum yaptı.

Kapanış töreninde önce eğitimci hocalarımıza teşekkür belgeleri, ardından da  kursa Bursa’nın yanı sıra İstanbul, Ankara, Balıkesir, Çorum, ve Edirne’den katılan 9  İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji (İHKM) Uzmanı ve 11  İHKM Asistanı olmak üzere toplam 20 katılımcıya sertifikaları sunuldu. Toplu fotoğraf çekimiyle kursumuz tamamlanmış oldu.

Koordinatörlüğünü yapmaktan büyük mutluluk duyduğum bu kursun gerçekleştirilmesinde emeği geçen Dernek Başkanı Prof. Dr. Önder ERGÖNÜL’ün şahsında  Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği Yönetim Kurulu’na, Çalışma Grubu Başkanı Prof. Dr.  Sıla AKHAN’ın şahsında VHÇG Yürütme Kurulu’na, Başhekim Prof. Dr. Nadir ŞENER’in şahsında ev sahipliğimizi içtenlikle üstlenen Acıbadem Bursa Hastanesi’ne,  eğitimi gerçekleştiren değerli hocalarımıza, kursumuza koşulsuz eğitim desteği vererek katkıda bulunan Novartis Ürünleri San. ve  Tic. A.Ş.’ye ve teknik destek sağlayan Süer Turizm çalışanlarına çok teşekkür ederim.

Saygılarımla.

Prof. Dr. Reşit MISTIK
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi
İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi