Şifremi Unuttum

Tıbbi Ürün Tanıtım Elemanlarına Eğitim Zorunluluğu

Tıbbi Ürün Tanıtım Elemanlarına Eğitim Zorunluluğu

 

 


Hekim, diş hekimi ve eczacıya doğrudan ziyaret yoluyla tıbbi ürün tanıtımı yapan ve yapmak isteyenlere uzaktan eğitim yöntemi ile eğitim verilecek.

26.07.2013 11:38

Akılcı ilaç kullanımı kapsamında yürütülen çalışmalar kapsamında, hekim, diş hekimi ve eczacıya doğrudan ziyaret yoluyla tıbbi ürün tanıtımı yapan ve yapmak isteyenlere, uzaktan eğitim yöntemi ile eğitim verilecek, eğitim sonrasında adaylar yeterlilik sınavına girerek başarılı olmaları halinde yeterlilik belgesi alacaklar.

Üniversitelerin “Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama Program”larından mezun olan ve ürün tanıtım elemanı olarak çalışmak isteyenler, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumuna başvurmaları durumunda doğrudan “Yeterlilik Belgesi” alabilecekler. Ürün tanıtım elemanı olmak isteyen adaylar, 3 ay sürecek yeterlilik eğitimi ve sınav ücreti olarak bin TL ve yüzde 8 KDV tutarındaki parayı, üniversitenin belirleyeceği döner sermaye hesabına yatıracaklar. 1 Ocak 2015’ten itibaren yeterlilik belgesi olmayan ürün tanıtım elemanları, bu alanda çalışamayacaklar.

Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu ile Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (YBÜ) Rektörlüğü arasında, Beşeri Tıbbi Ürün Tanıtım Elemanlarına (ÜTE) yeterlilik verilmesi ve ürün tanıtım elemanı veri tabanı kurulmasına dair protokol yapıldı. Protokolle, 2011’de Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Beşeri Tıbbi Ürünlerin Tanıtım Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik” kapsamında  ürün tanıtım elemanlarına yeterlilik belgesi verilmesi ve ürün tanıtım elemanı veri tabanı kurulması amaçlanıyor.

Protokol, ÜTE’lere yönelik eğitimlerin planlanması, eğitim içeriğinin hazırlanması ve Kurum adına telif haklarının üniversite tarafından alınması, eğitimin uzaktan eğitim şeklinde bilgisayar ortamında ve internet üzerinden verilmesi, eğitim öncesi ve sonrasında testlerin yapılması, eğitimini tamamlayan ÜTE’lere yeterlilik sınavı yapılması ve sınavda başarılı olan ÜTE’lerin Kuruma yazılı ve elektronik ortamda bildirilmesi, ÜTE yeterlilik belgesine sahip kişilerin elektronik ortamda gerekli bilgilerinin tutulacağı ÜTE bilgi bankasının oluşturulması ve güncellenmesi ile bunlarla ilgili olarak gerekli her türlü iş ve işlemleri içeriyor.

Protokole göre Yıldırım Beyazıt Üniversitesi,  konusunda uzman  öğretim elemanlarına ders notlarını hazırlatacak ve hazırlanan ders notlarının, bilimsel kurallara uygun, uzaktan eğitim ile verilebilecek eğitim materyalleri haline getirilmesini sağlayacak.

Uzaktan eğitim sisteminde eğitim alan her ÜTE’ye, alacağı her bir ders öncesinde ders içeriğinin, eğitim öncesinde ne oranda bilindiğine yönelik olarak hazırlanan veya soru bankasından seçilen yeteri kadar soru sorulacak. Ön testlerde başarı ya da başarısızlık olmayacak. Ön test ile eğitim öncesinde katılımcıların bilgi düzeyi belirlenecek.

ÜTE’ler, uzaktan eğitim ile aldıkları dersten sonra ders konuları ile ilgili yeteri kadar sorudan oluşan son test uygulamasına girmek zorunda kalacak. Ön ve son testlerde her bir ÜTE’ye, soru bankasından bilgisayar tarafından rastgele seçilen sorular sorulacak. Sorular ve cevap seçenekleri her seferinde bilgisayar tarafından rastgele belirlenecek.

-Eğitime devam zorunlu tutulacak

ÜTE’lere yönelik yeterlilik eğitimi, üniversite tarafından konu ile ilgili uluslararası bilinen, etkinliği ve işleyişi kanıtlanmış bir yazılım ile uzaktan eğitim platformu üzerinden verilecek. Üniversite, 2014 yılında en az 4, sonraki yıllarda ise en az 2 dönem eğitim açacak.

Adayların uzaktan eğitimleri takip etmeleri zorunlu olacak, zorunlu hallerde eğitimin en çok yüzde 10’una kadar devamsızlık yapabilecek. Bir eğitim döneminde yeterlilik sınavı öncesinde gerekli devam şartlarını sağlayamayan ÜTE adayları yeterlilik sınavına giremeyecek ve yeterlilik sınavı hakkını kullanmış sayılacak. Gerekli şartları sağlayamayan ya da mazeretli veya mazeretsiz olarak sınavlara girmeyen ÜTE adayı, sınav hakkını kullanmış sayılacak.

-Eğitimini başarı ile tamamlayan yeterlilik sınavına girecek

Üniversite, eğitimini başarı ile tamamlayan ÜTE’lere belirlenen tarihte yeteri kadar çoktan seçmeli sorudan oluşan yeterlilik sınavı yapacak. Üniversite tarafından, 2014 yılında en az 4, sonraki yıllarda ise en az 2 yeterlilik sınavı yapılacak. Yeterlilik sınavı, eğitimden en çok 30 gün sonra yapılacak.

Yeterlilik sınavı soruları uzaktan eğitim ile işlenen derslerin özelliğine, ağırlığına ve zorluk derecesine göre soru bankasından bilgisayar ortamında rastgele seçilecek. Yeterlilik sınavının yeri, uygulama şekli ve değerlendirmesine yönelik hususlar üniversite tarafından kendi web sayfasında ilan edilecek. Sınav sonuçları, sınavın yapıldığı tarihten itibaren en geç on beş gün içerisinde belli olacak.

Yeterlilik sınavında başarısız olan ÜTE adayları için her yeterlilik sınavından en geç 30 gün sonra yeterlilik sınavı bütünlemesi yapılacak. Yeterlilik sınavı bütünlemesinde de başarısız olan adaylar, bir sonraki eğitim döneminde, o yıl için belirlenen eğitim ücretini yüzde 30 indirimli ödeyecek.

-Adaylar, eğitim ve sınav ücreti için bin TL ve yüzde 18 KDV tutarı kadar ödeme yapacak

ÜTE adayları, yeterlilik eğitimi ve sınavı için üniversiteye doğrudan başvuracak, eğitim ve sınav ücreti olarak bin TL ve yüzde 18 KDV tutarındaki ücreti üniversitenin belirleyeceği döner sermaye hesabına yatıracak. Yatırılan ücret, eğitim ve yeterlilik sınavı ücreti olup, yeterlilik sınavında başarısız olunması durumunda ayrıca 100 TL ve yüzde 18 KDV tutarında yeterlilik sınavı bütünlemesi ücreti yatırılması gerekecek. Yeterlilik sınavı ve yapılacak yeterlilik sınavı bütünlemesinde başarısız olan ÜTE adayı yenileme eğitimi almak zorunda kalacak. Yenileme eğitimi ücreti yeterlilik eğitim ücretinin yüzde 70’i olacak ve eğitim sonrası yeterlilik sınavına giriş hakkı sağlayacak.

Bu ücretler, 2014 yılı için geçerli olup, sonraki her yıl için mali yılbaşında açıklanan resmi yeniden değerlendirme oranlarına göre güncellenecek.

-“Bilimsel kanıtlara uygun şekilde ürün tanıtımı yapılmasını sağlamayı hedefliyoruz”

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Akılcı İlaç Kullanımı, İlaç Tedarik Yönetimi ve Tanıtım Daire Başkanı Ali Alkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye’de yaklaşık 22 bin tıbbi ürün tanıtım elemanının çalıştığının tahmin edildiğini belirterek, bunların bir kısmının üniversitelerinin ilgili bölümlerinden mezun olduklarını söyledi.

Tıbbi ürün tanıtım elemanlarının eğitimleri arasında belli bir standardizasyonu sağlamayı amaçladıklarını ifade eden Alkan, “Bu bağlamda ÜTE’lerin hizmet içi eğitimlere tabi tutulması ve Bakanlığımız tarafından verilen yeterlilik belgesini almaları zorunlu hale getirildi” dedi. Alkan, protokol ile ÜTE’lere yönelik Akılcı İlaç Kullanımını da içeren yeterlilik eğitimi verileceğini dile getirerek, “Bu eğitimlerle ÜTE’lerde Akılcı İlaç Kullanımı ile ilgili farkındalığın oluşturulmasını, bilgi ve bilinç düzeylerinin artırılmasını amaçlamaktayız. Akılcı İlaç Kullanımı ilkeleri doğrultusunda etik değerleri gözeterek, bilimsel kanıtlara uygun bir şekilde ürün tanıtımı yapılmasını sağlamayı hedefliyoruz. Ayrıca oluşturacağımız ürün tanıtım elemanı bilgi bankası ile bu alanda çalışanlara doğrudan ulaşabileceğiz” diye konuştu.

KAYNAK:AA