Şifremi Unuttum

Sorular Torba’yla Saklandı

Sorular Torba’yla saklandı

16 TEMMUZ 2013

Geçtiğimiz günlerde kabul edilen Torba Yasa ile bütün hasta bilgileri Sağlık Bakanlığının kullanımına sunulurken, ÖSYM tarafından yapılan sınavlarda kullanılan sorular ile bunların yanıtları Bilgi Edinme Hakkı Yasasının kapsamından çıkartıldı. Böylece, gizlenmesi gerekenin açıklandığı, açıklanması gerekenin gizlendiği bir durum oluştu.

Bilgi Edinme Hakkı Yasası, Devlet sırrı, ticari sır, istihbarat, kişilik hakkı gibi çeşitli istisnalar dışında kalan bilgi ve belgelerin başvuranlara 15 gün içinde sağlanmasını öngören nisbeten demokratik bir düzenlemedir. Torba Yasa ile yapılan değişiklikle, ÖSYM tarafından uygulanan sınavlara ait soru ve cevaplar Bilgi Edinme Hakkı Yasasının kapsamı dışına çıkartılmıştır.

Torba Yasa’da bu değişikliğin bir gerekçesi yoktur. Meclis’te Komisyon görüşmelerinde açıklama yapan ÖSYM bürokratlarının, değişiklik gerekçesi olarak; soru bankasındaki soruların birden fazla sınavda kullanıldığı, ileride yapılması planlanan elektronik sınavlar için sorulara ihtiyaç duyulacağı, soru bankasının ihtiyaç ölçüsünde yenilenemediği açıklamalarını yaptıkları belirtilmektedir.

Yasal düzenlemenin gerekçesi olarak ortaya konulanlar yapılan değişikliği haklı hale getirmemektedir. Nitelikli ve sürdürülebilir bir soru bankası oluşturmak yerine soruları denetimden kaçırmaya çalışmak çağdaş yönetim anlayışının dışındadır.

Bu Yasa ile engellenen, sınav soru ve yanıtlarının bir biçimde elde edilmesi halinde bunların yayınlanıp tartışılması değil, isteyenlere Kurum tarafından verilmesidir. Günümüz teknolojik araçları düşünüldüğünde sınav soru ve yanıtları her koşulda öğrenilerek, açıklanabilecektir. Bu koşullarda, ÖSYM’nin getirdiği engel, sadece erişimi güçleştirecek, vatandaşlar arasında eşitliği zedeleyecektir.

ÖSYM tarafından özellikle son yıllarda yapılan sınavlardaki ağır sorunlar ve bunların karşısında yönetimin izlediği tutum unutulmuş değildir. Hemen her sınavda kimi zaman soruların güvenliğinin sağlanamadığı çoğu zaman da sorulardan bir kısmının yanlış olduğu kısa zamanda anlaşılmıştır.

Kurumlar, kamu hizmetini iyi yapmalı ve yaptığı işlerin hesabını verebilmelidir. Kamu hizmetinin iyi yapılıp yapılmadığının denetlenebilmesinde en önemli unsur ise açıklığın sağlanmasıdır.

ÖSYM, hesap verebilen yönetimin gereği olarak, yaptığı sınavların soru ve yanıtlarını kamuoyu ile paylaşmalı; bilimsel yöntemlerle ortaya konulan eleştirileri karşılayabilecek bir yönetim yapısını da oluşturmalıdır.

Torba Yasa’nın yürürlüğe girebilmesi için Cumhurbaşkanı’nın da onaylaması gereklidir. Türk Tabipleri Birliği olarak, Cumhurbaşkanlığından talep ettiğimiz randevunun olumlu karşılanması halinde bu konu da gündeme getirilerek anılan hükmün Meclis’e iadesi talep edilecektir.

 

Türk Tabipleri Birliği

Merkez Konseyi