Şifremi Unuttum

TTB Başkanlar Toplantısı Değerlendirme ve Kararları

TTB Başkanlar Toplantısı Değerlendirme ve Kararları

 

15 TEMMUZ 2013 

TTB Merkez Konseyi; İstanbul Tabip Odası Genel Sekreteri Dr. Ali Çerkezoğlu ile TTB Büyük Kongre Delegesi Dr. Kamil Tekerek’in de aralarında bulunduğu Taksim Dayanışması Platformu’nun 12 üyesinin gözaltına alınıp, tutuklanma talebi ile mahkemeye sevk edilmesinin ardından Tabip Odaları Başkan ve yöneticileriyle birlikte 13 Temmuz Cumartesi günü İstanbul’da bir araya gelerek aşağıdaki kararları aldı.

VİDEO

 1. Taksim Gezi parkının yayalaştırılması projesine karşı gelişen ve Haziran ayı boyunca devam eden barışçıl gösteriler, gösterilerin şiddetle bastırılması ve 8 Temmuz Pazartesi günü İstanbul Tabip Odası Genel Sekreteri Dr. Ali Çerkezoğlu ile TTB Büyük Kongre Delegesi Dr. Kamil Tekerek’in de aralarında bulunduğu Taksim Dayanışması Platformu’nun 12 üyesinin gözaltına alınıp, tutuklanma talebi ile mahkemeye sevk edilmesi sürecinin değerlendirilmesi;
 • Dr. Ali Çerkezoğlu’nun İstanbul Tabip Odası’nı temsilen katıldığı Taksim Dayanışma Platformu faaliyetleri, Türk Tabipleri Birliği’ni oluşturan organlarında yer alan hekimlerin,  6023 Sayılı Türk Tabipleri Birliği Yasası’nda yer alan halk sağlığının korunması ve hekimliğin toplum yararına korunup geliştirilmesi görevlerinin bir sonucudur.
 • Taksim Dayanışmasının bir bileşeni olarak İstanbul Tabip Odası’nı temsilen platformun toplantılarına katılan İTO Genel Sekreteri Dr. Ali Çerkezoğlu’nun kentte yaşayanların yaşam alanlarına, ortak kullanım alanlarına kısaca kentin kamusal alanlarının biçimlendirilmesi kararlarına katılmaları, beklentilerini, istek ve taleplerini üyesi olduğu kurum aracılığı ile ifade etmesi en doğal hakkıdır.
 • Tabip Odasının amaçları ile bağlantılı faaliyetleri nedeniyle İstanbul Tabip Odası Genel Sekreteri Dr. Ali Çerkezoğlu’nun gözaltına alınması ve tutuklanma talep edilmesi örgütlenme özgürlüğünü de doğrudan ilgilendirmektedir.
 • Gezi süreciyle başlayan ve parklarda yapılan forumlarda Sağlık Hakkı kavramı gündeme alınsın ve forumlarda sağlık hakkının tartışılması sağlansın.
 • Forumlar uygun olan üniversite ve eğitim araştırma hastaneleri bahçelerinde de Sağlık Forumu şeklinde yapılsın.
 • Gezi sonrası canlanan ortak hareket etme refleksi belli bir program dahilinde sürdürülsün.
 • Sosyal medya daha etkin olarak kullanılsın.
 • Üniversitelerin açılışlarıyla birlikte alternatif tıp fakültesi açılışları yapılsın.
 • TTB Merkez Konseyi farklı bölgelerde tıp öğrencilerine ve genç hekimlere yönelik yaz okulları açsın.
 • Forumlarda sıkça dile getirilen halka yönelik ücretsiz ilkyardım kursları açılsın.
 • Taksim Dayanışması’na karşı açılan mahkeme süreçlerine müdahil olunsun ve aktif tutum alınsın.
 • Sağlıkta Dönüşüm Programı’nın halkın üzerine yüklediği faturalar ve  “Sağlıkta işler iyi gidiyor” algısının gerçekler ve bilimsel veriler ışığında değiştirilmesine yönelik çalışmalara hız verilsin.
 • Gezi sürecinde toplumda yarattığı olumlu etkisi bir kez daha görülen mizah sağlıkta dönüşüm programına karşı yürütülen mücadele de kullanılsın.
 • Biber gazının yasaklanmasına yönelik çalışmaların kamuoyuyla paylaşılması ve rapor haline getirilip basımının yapılması,
 • Gezi sonrası yaşanan post-travmatik stres bozukluğuna karşı ilgili uzmanlık dernekleriyle ortak çalışmaların yürütülmesi,
 • Çatışma ortamında hekimlik sanatı hakkında bilgilendirme broşürü hazırlanarak yaygın dağıtımının sağlanması,
 • Göstericilere karşı sağlık hizmet sunumunda kötü hekimlik uygulamaları sergileyen hekimler hakkında yapılacak işlemlerin kamuoyuyla paylaşılmasının sağlanması,
 • Meslek örgütü olarak açık alanlarda, forumlarda ve halkın katılımın olduğu mekanlarda daha çok yer almanın kanallarının açılması,
 • Toplumsal olaylarda sağlık timi (gönüllü, sertifikalı, örgütlü, donanımlı) benzeri yapıların kurulması için hazırlıkların yapılması,
 1. TBMM’de 12.07.2013 günü kabul edilen Torba Yasa’nın değerlendirilmesi:
 • 663 sayılı KHK’nin AYM tarafından iptal edilen hükümlerinin yeninden Torba Yasa’yla yasallaşması üzerine ilgili maddelerin iptali için Anayasa Mahkemesi’ne başvurulması sürecinin başlatılması,
 • Torba Yasa’nın ilgili maddelerinin reddi için Cumhurbaşkanı ile görüşmek üzere randevu istenmesi,
 • Gerek görüldüğü halde uzmanlık dernekleri ve tabip odalarıyla birlikte gazete ilanı verilmesi kararlaştırılmıştır.