Doğrulama için verilen süre doldu. Lütfen yenileyin.

Şifremi Unuttum

İstanbul Tabip Odası: Tüm Meslektaşlarımıza ve Kamuoyuna Duyuru

Tüm Meslektaşlarımıza ve Kamuoyuna Duyuru

Taksim Dayanışması(TD) bir platformdur. Bu platformda meslek örgütleri, sendikalar, siyasi partiler, dernekler ve sivil toplum örgütleri kurumsal düzeyde yer almaktadır. İstanbul Tabip Odası Genel Sekreteri Dr. Ali Çerkezoğlu da İstanbul Tabip Odası’nı temsilen bu platformda yer almış ve eşgüdüm kurulu çalışmalarına odamızı temsilen katılmıştır.

Taksim Gezi parkının İstanbul Valisi Mutlu tarafından 8 Temmuz Pazartesi günü açılması üzerine TD temsilcileri İstiklal Caddesi üzerinden Gezi parkına doğru yürümeye başlamışlardır. Tam bu sırada Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Yasasına aykırı hareketten gözaltına alınmışlardır. 32 temsilci ve sonrasında alınanlarla beraber 51 kişi Pazartesi 19’dan beri İEM’nün Vatan Caddesi’ndeki hizmet binasında bodrum katında havasız, oksijensiz ve kötü hijyen koşullarında 50 saattir gözaltında tutulmaktadırlar.

24 saatlik gözaltı süresi keyfi olarak önce 48 saate şimdi ise azami süre olan 72 saate uzatılmıştır. Sağlık sorunları yaşayan ve kalp hastası olan TMMOB İstanbul Mimarlar Odası yöneticisi ve TD Sözcüsü Mimar Mücella Yapıcı girişimlerimiz sonucu bu akşam serbest bırakılmıştır.

Mücella Yapıcı ve diğer 50 gözaltı 11 Temmuz Perşembe günü saat 09:00′ dan itibaren Çağlayan’da bulunan İstanbul Adalet Sarayına getirilerek mevcutlu olarak Cumhuriyet Savcılarına ifadelerini vereceklerdir.

Hukuksuz ve keyfi olarak gözaltına alınan ve bununla da kalmayıp yine hiç bir gerekçe gösterilmeden kapıları kırılarak evleri aranan 5 arkadaşımızla birlikte 51 arkadaşımızın tamamının serbest bırakılmasını talep ediyoruz.

Arkadaşlarımız ne yazık ki havasız, klimasız ve yetersiz hijyen koşullarında 50 saattir gözaltında tutulmaktadırlar. Bu durum ve kalp hastası Mücella Yapıcı’nın uzun gözaltı süresini protesto etmek için gözaltına alınan 50 kişi kamuoyuna açlık grevi diye yansıyan ama gerçekte yemek yememe olarak adlandırabileceğimiz bir protesto eylemine başlamışlardır.

Taksim Dayanışması gibi İstanbul Tabip Odası üyesi hekimlerde Genel Sekreterimiz Ali Çerkezoğlu ve TTB Büyük Kongre Delegemiz Kamil Tekerek ve 51 arkadaşımız özgür kalana, serbest bırakılana kadar saat 11:00’dan itibaren Çağlayan Adliyesi C kapısı önünde bekleyeceğiz.

Arkadaşlarımızla birlikte saat 21.30’da başlayacak olan Beşiktaş Abbasağa Parkındaki Sağlık Forumuna katılmayı planlıyoruz.
Sizlerin desteği ve gücüyle bu haksız, keyfi ve hukuksuz gözaltılara son verileceğini umut ediyoruz.

Tüm meslektaşlarımıza ve kamuoyuna duyurulur

İstanbul Tabip Odası
Yönetim Kurulu