Şifremi Unuttum

Türk Tabipleri Birliği Dünya Hekim Örgütlerine Gözaltıları Kınamaya Çağırdı

 

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi, Gezi Parkı Direnişi sürecinde destek veren hekim örgütlerine Taksim Dayanışma Platformu üyeleri ve İstanbul Tabip Odası Genel Sekreteri Dr. Ali Çerkezoğlu’nun gözaltına alınmasıyla ilgili mektup gönderdi.

Alman Tabipler Birliği   President  Frank Ulrich Montgomery, İngiliz Tabipler Birliği  / Director of Proffessional Activities/ Vivienne Nathanson, ABSYM- BVAS / President Dr. Roland Lemye, GBS_UBS  / President  Dr. Jean –Luc Demeere, UEMO / Vice President  Ulrich Weigeld Swiss Nurses Association – Martina Camenzind , The Panhellenic Medical Associotion, European Union of Medical Speciolists / Secretary General Dr. Edwin Borman, WMA Secretary General Otmar Kloiber, Avrupa Hekimler Daimi Komitesi, İnsan Hakları İçin Hekimler Örgütü ve FEMS gönderilen mektup şöyledir:

8 Temmuz 2013 günü İstanbul Tabip Odamızın Genel Sekreteri Dr. Ali Çerkezoğlu  halka açıldığı söylenen Gezi Parkına giderken Taksim Dayanışma Platformu üyesi  35 kişi ile  birlikte yolda gözaltına alınmıştır. 24 saattir gözaltında tutulmaktadır.

9 Temmuz 2013 günü Ali Çerkezoğlu’nun da içinde olduğu 5 kişinin evlerinde Suçüstü Savcılığının talebi üzerine arama yapılmıştır. Evlerinde arama yapılan kişilerden dördü meslek örgütü yöneticileridir.  Ali Çerkezoğlu’nun evine kendisinin yokluğunda bir temsilcisi ya da avukatının gelmesine fırsat verilmeden kapısı çilingire açtırılarak girilmiş ve aramaya başlanmıştır.

Aramaya izin veren bir hakim kararı bulunmaktadır. Ancak hakimin arama kararında, aramanın gerekçesi, arama nedenini oluşturan suçun ne olduğu, hangi suç kanıtlarının arandığı belirtilmemiştir. Karar Ceza Muhakemesi Kanunundaki aramaya ilişkin yasa hükümlerine aykırıdır, hukuk dışıdır.

Taksim Parkına gitmek üzere yola çıkmak bir suç değildir. Parka gitmek suç olmadığından, yapılan gözaltı işlemi ve yürütülen soruşturma bir “suçüstü” işlemi de değildir.

Sanki ortada bir “suçüstü” durumu varmış gibi, konutunda arama yapanın yokluğunda, yasal temsilcisinin gelmesi beklenmeden konuta girilerek arama yapılmış olması nedeniyle arama sonuçlarından kaygı duyuyoruz.

En temel ceza yargılaması kuralları çiğnenmektedir. Hem de yargı tarafından. Hukuka, insan haklarına aykırı bu uygulamalara son verilmesi, gözaltı işlemlerinin sonlandırılması, gözaltına alınanların derhal serbest bırakılması, meslek örgütleri, sendikalar, siyasi partiler, platformlar örgütler üzerinde baskıların bitirilmesini talep ediyoruz.

Saygılarımla

Dr. Bayazıt İlhan

TTB Merkez Konseyi

Genel Sekreteri

10.07.2013

Dear

Unfortunately there are some bad progresses related to Gezi Park events in Turkey.

On 8th of July, Dr. Ali Çerkezoğlu the Secretary General of Istanbul Chamber of Medicine has been detained with 35 other Taksim Solidarity Platform members while they were on going to Gezi Park which has been opened to public again. He is still detained more than 40 hours.

On 9th of July police searched the homes of five persons including Dr. Ali Çerkezoğlu by the request of red-handed prosecution. Four of these five persons are the elected board members of different Professional organizations. Dr. Ali Çerkezoğlu’s home has started to be searched by the police before a representative or a lawyer has arrived. A locksmith has opened the door following the order of the police.

There is a judge’s decision for the search permission. But the content of the search decision does not include the justification of the search, did not defined what is the crime and what are the evidents of the crime. This decision is against the provisions of the law of Law of Criminal Decision. This decision is unlawful.

To take the road in order to go to Taksim is not a crime. Since going to a park is not a crime the custody procedure and investigation process can not be called as red-handed.

We are seiously concerned about the results of home search of Dr. Ali Çerkezoğlu without waiting for a legal representative, as if there is a situation in the act.

The basic principles of criminal proceedings are breached, even by the judiciary. We urgently demand ending these practices contrary to human rights, termination of detention operations, the immediate release of detainees and termination of the oppression on Professional organizations, trade unions, political parties, platforms.

Best regards,

Bayazit Ilhan

General Secretary

Turkish Medical Association