Şifremi Unuttum

TBMM’nin İradesine Sağlık Bakanlığı Bürokratları mı El Koydu?

 

Sağlık Bakanlığı  Hukuk Müşavirliği 4 Temmuz 2013 günü( dün)  2013/3 sayılı bir genelge ekinde ‘İl Sağlık Müdürlükleri İl İnsan Kaynakları Planlama Rehberi’ yayınladı.

Rehberde;  “Bu rehber 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu’nun 3. maddesi ile 663 sayılı  KHK’nin 3 ve 8. ve 47. maddesine (iptal edilen bu madde bir torba kanun ile aynen çıkarılacaktır) dayanılarak hazırlanmıştır” deniliyor.(Sayfa 5)

663 sayılı KHK’nin 47. Maddesi, hastaların rızaları olmaksızın bütün kişisel bilgilerinin toplanması, işlenmesi ve paylaşılmasına ilişkin hükümleri içeriyordu. Anayasa Mahkemesi tarafından 16 Şubat günü iptal edilmişti.

İptal edilen söz konusu hükümlerin aynen çıkarılması amacıyla;“Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Devlet Memurları Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı”nın içine hükümler eklendi.

Adına ‘657 Torbası” denen bu tasarının TBMM Genel Kurulu’nda görüşmelerine 3 Temmuz 2013 günü başlandı. Dün (4 Temmuz 2013) devam edildi. Birinci bölüm olan ilk 23 madde kabul edildi.

663 sayılı KHK’nin iptal edilen 47. Maddesinin aynı biçimde Yasa olarak düzenlenmesi yönündeki hükümler, Plan Bütçe Komisyonundan geçen Tasarının 73. Maddesinde yer alıyor. Henüz kabul edilmiş değil.  Rehberde sözü edilen Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilen diğer hükümlerin yer aldığı “Sağlık Torbası”nın bu Yasama döneminde  görüşülüp görüşülmeyeceği  ise belirsizliğini koruyor.

Ancak Sağlık Bakanlığı bürokratları çok rahat. Tasarı daha TBMM Genel Kuruluna gelip kabul etmeden, Cumhurbaşkanı uygun bulmadan, büyük bir özgüven içinde, yetki gaspını da dert etmeden “iptal edilen bu madde bir torba kanun ile aynen çıkarılacaktır”  denilerek, genelge ekinde rehberleri bütün teşkilata gönderebiliyor. Anayasanın ihlal edilmesi TBMM’nin, Cumhurbaşkanının küçük düşürülmesi de sanıyorum onlar için sorun değil.

Biz Türk Tabipleri Birliği olarak şimdi öğrenmek istiyoruz: TBMM çatısı altında Milletin sorumluluğunu taşıyan bütün Milletvekilleri yetki gaspını dert edecek mi? Bürokratların uygulamak için Yasalaşmasını bile beklemeye zahmet etmedikleri  maddelere ilişkin gerçekten bir “Yasama Faaliyeti” yürütecekler mi?

Ekli İl Sağlık Müdürlükleri İl İnsan Kaynakları Planlama Rehberi için tıklayınız, 

 657 Torbasına  önerge olarak eklenmek istenen maddelere ilişkin bilgilendirici yazımız için tıklayınız,