Şifremi Unuttum

TTB: Neden Bu Torbalar?

Neden Bu Torbalar?

02 TEMMUZ 2013

TBMM gündemine yasalaşmak üzere bir torba tasarı daha getirildi. Adı “Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Devlet Memurları Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı” . Tasarının içinde Matruşka bebekleri gibi iç içe geçirilmiş sayısız madde var.

Sağlık Bakanlığı Sağlık Meslekleri Kurulu’nun hekimlere süreli ve süresiz meslekten men cezası vermesi ile hastaların rızaları olmaksızın bütün kişisel bilgilerinin toplanması, işlenmesi ve paylaşılmasına ilişkin hükümler de bu Torba Tasarının içinde yer alıyor. Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi’nin  konuya ilişkin açıklaması aşağıda yer almaktadır.

NEDEN?

Adına “bazı kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik deyip” torbalar hazırlıyorsunuz,

içine, canımızı, sağlığımızı, hayatımızı koyuyorsunuz,

bize sormuyorsunuz,

bize bilgi vermiyorsunuz…

Niçin sağlık hizmeti alanların kişisel bilgilerini toplamakta bu kadar ısrarcısınız?

Halkın sağlığını korumak için herkesin özel hayat bilgisine mi ihtiyacınız var?

Her bireyin en özel bilgilerine girmeden görevinizi yapamıyor  musunuz?

Neden verilen sağlık hizmetine ilişkin bütün bilgileri isteyerek Hasta- hekim  arasındaki“ güven ilişkisini” yok etmeye çalışıyorsunuz?

Zaten mesleğini kötü uygulayan hekime, mahkemeler hapis, meslek uygulamasından yasaklama, Tabip Odası meslekten men cezası verirken; bir de Sağlık Bakanlığı’na 3 yıla kadar men ve tekrarı halinde süresiz meslekten men cezası yetkisini neden veriyorsunuz?

Neden, ruhsatsız sağlık hizmeti veren hekime para cezası ve kapatma yaptırımları varken; ayrıca 3 yıla kadar hapis ve 100 bin güne kadar adli para cezası getiriyorsunuz?

Siz buna “Yasama” faaliyeti mi diyorsunuz?

İşte böyle yaptığınız için de insanlar sokaklarda şöyle diyor:

“kahrolsun bağzı şeyler”

Türk Tabipleri Birliği

Merkez Konseyi