Şifremi Unuttum

Türk Tabipleri Birliği 63. Büyük Kongresi Yapıldı

Türk Tabipleri Birliği 63. Büyük Kongresi,  Dünya Tabipler Birliği ve çeşitli Avrupa hekim örgütleri temsilcilerinin katılımıyla 29 Haziran 2013 tarihinde Ankara’da toplandı. Hekimlik değerleri, hekim bağımsızlığı ve daha önce defalarca Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilen sağlık ile ilgili pek çok düzenlemenin yeniden yaslaştırılmaya çalışıldığı “Torba Yasa” gündemli toplanan kongre, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Abdulkadir Noyan Salonu’nda gerçekleşti.

Divan Başkanlığı’nı Prof. Dr. Feride Aksu Tanık’ın yaptığı kongrede saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından açılış konuşmasını yapan TTB Merkez Konsey Başkanı Prof. Dr. Özdemir Aktan, Sağlık Bakanlığı’nın Gezi Parkı eylemleri sürecinde hekimleri mesleklerini yaptığı gerekçesiyle ‘suçlu’ göstermesini eleştirerek hekimlerin onurlu bir şekilde doğru bildiğini yapmaya ve yardıma ihtiyacı olan herkesin yardımına koşmaya devam edeceğini vurguladı.  Konuşmasında Sağlıkta Dönüşüm Programı’nın olumsuz etkilerine de değinen Prof. Dr. Aktan TTB’nin daha önce olduğu gibi bundan sonra da sağlık alanını olumsuz etkileyen düzenlemelere karşı mücadele edeceğini söyledi.

Kongrede daha sonra Dünya Tabipleri Birliği Genel Sekreteri Dr. Otmar Kloiber, Avrupa Doktorlar Daimi Komitesi’nden Dr. Birgit Berger , İnsan Hakları İçin Hekimlik Örgütü’den Vincent Locopino ile Avrupa Serbest Çalışan Hekimler Birliği adına Dr. Arda Saygılı söz aldılar ve konuşmalarında hekim bağımsızlığı ve özerkliği için hekimlik mesleğine yönelik istismarlara karşı desteklerini sunmaya devam edeceklerini belirttiler.

Kongreye sağlık meslek örgütleri, kitle örgütleri, sendikalar ve bazı siyasi parti temsilcileri de katıldı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Nihat Matkap, EMEP Genel Başkanı Selma Gürkan, BDP Mardin Milletvekili Erol Dora, İşçi Partisi Genel Başkan Yardımcısı Nusret Senem, DİSK Genel Sekreteri Arzu Çerkezoğlu, KESK Genel Sekreteri İsmail Hakkı Tombul, Türkiye Barolar Birliği Başkan Yardımcısı Başar Yaltı, Türk Dişhekimleri Birliği 2. Başkanı Serdar Sütçü, SES Genel Başkanı Çetin Erdolu, TİHV Genel Sekreteri Metin Bakkalcı, Türk Eczacılar Birliği Başkanı Erdoğan Çolak ve Türk Veteriner Hekimler Birliği Genel Sekreteri Tahir Goncagül’ün birer konuşma yaptığı kongrede daha sonra TTB Merkez Konseyi Genel Sekreteri Bayazıt İlhan tarafından Çalışma Raporu sunuldu.

Kongrede, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Morfoloji Binası Önü’nde TTB tarafından “Binlerce yıldır burada, bu topraklarda hekimlik yapıyoruz, yapmaya devam edeceğiz!” başlıklı bir basın açıklaması da gerçekleştirildi. Basın açıklaması metni TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Özdemir Aktan tarafından okundu.

Kongre; çalışma, mali ve denetleme raporunun sunulması ve aklanmasının ardından, karar önerilerinin okunması, görüşülmesi, oylanması ve dilek ve temenniler ile son buldu.

Kim ne dedi?

CHP Genel Başkan Yardımcısı Nihat Matkap kongrede yaptığı konuşmada, TTB’nin toplumsal olaylara gösterdiği duyarlılık ile demokrasi ve özgürlük için yüreklice yürüttüğü mücadeleyle önemli bir meslek örgütü olmayı sürdürdüğünü belirtirken, EMEP Genel Başkanı Selma Gürkan meslek onuruna ve insanca yaşam hakkına sahip çıkan hekimler ile sağlık çalışanlarına teşekkürlerini iletti. BDP Mardin Milletvekili Erol Dora konuşmasında “Barış sağlık, savaş ölüm getirir” derken, İşçi Partisi Genel Başkan Yardımcısı Nusret Senem AKP hükümetinin toplumu tehdit ederek korku salmaya çalıştığına vurgu yaptı.

DİSK Genel Sekreteri Arzu Çerkezoğlu ise konuşmasında bu ülkede hiçbir şeyin Gezi direnişi öncesi gibi olamayacağını vurgulayarak,  mücadele örgütlerinin bu halk hareketi içinde kendisini yenilemek zorunda olduğunu belirtti. Bütün baskılara karşı halkın sokaklarda direndiğini söyleyen KESK Genel Sekreteri İsmail Hakkı Tombul da, “Bizlerin yapması gereken ne bir adım önde ne de bir adım geride yer almaktır. Bizlere düşen bu direnişin içinde olmaktır.  TTB bu süreçte çok doğru bir tutum sergilemiştir” diye konuştu.

Dünya Tabipler Birliği Genel Sekreteri Otmar Kloiber’in Konuşması İçin Tıklayınız…

Kongrede TTB tarafından yapılan “Binlerce yıldır burada, bu topraklarda hekimlik yapıyoruz, yapmaya devam edeceğiz!” başlıklı basın açıklaması için. http://www.ttb.org.tr/index.php/Haberler/hekimlik-3906.html

alt  alt

alt  alt

alt  alt

alt  alt

alt  alt

alt  alt

alt  alt

alt  alt

alt  alt

alt  alt

alt  alt