Şifremi Unuttum

TTB’den: Hekim Dayanışması…

Türk Tabipleri Birliği’nin, Gezi Parkı eylemlerinde güvenlik güçlerinin “gösteri kontrol ajanları” olarak adlandırılan kimyasal gazları vahşice kullanması ve Gezi eylemleri sürecinde sağlık hizmeti vermeye çalışan hekimler, sağlık çalışanları ve TTB’ne yönelik saldırılara ilişkin Dünya Sağlık Örgütü ile Dünya Tabipleri Birliği’ne acil çağrı yapması dünya hekimlerini harekete geçirdi.

Türk Tabipleri Birliği’nin hekim bağımsızlığı için yürüttüğü mücadeleye uluslararası destek geldi ve birçok ülkeden sağlık meslek örgütü temsilcisi Türk Tabipleri Birliği ile dayanışma içinde olduklarını belirten dayanışma mesajları yayımladı.

Dünya Tabipleri Birliği’nden Başbakan’a Mektup  

Dünya Tabipleri Birliği Başkanı Dr. Cecil Wilson TTB’den gelen bilgilendirmeden sonra Başbakan Recep Erdoğan’a bir mektup yazdı. Mektupta Türkiye’deki yetkililerden orantısız güç kullanımının durdurulması istendi.

Daha fazla bilgi için:  http://www.ttb.org.tr/index.php/Haberler/dtb-3845.html

Dünya Tabipleri Birliği’nden Başbakan’a 2. Mektup  

Başbakan Erdoğan’a, Türkiye’deki eylemlerde protestoculara emniyet güçleri tarafından aşırı güç kullanımına ilişkin kaygılarını ifade eden bir mektup yazan Dünya Tabipleri Birliği (DTB) Başkanı Dr. Cecil Wilson tarafından Başbakan’a yeni bir mektup daha gönderildi.

Mektupta, “DTB; sağlık hizmeti sunumunun tehdit altında bulunduğu ve bu nedenle tıbbi tarafsızlık ilkesini korumanın güçleştiğine dair ciddi kaygılar taşımaktadır. Uluslararası insan hakları hukuku, tıp etiği ve insancıl hukuk kurallarından kaynaklanan bu ilkeye göre sağlık çalışanlarının, yaralıların politik ilişkilerini dikkate almaksızın hizmet sunmalarına izin verilmelidir. Tüm taraflar tıbbi birimlere, nakillere ve çalışanlara saldırıda bulunmaktan ve onları kötüye kullanmaktan kaçınmalıdır” denildi.

Daha fazla bilgi için: http://www.ttb.org.tr/index.php/Haberler/dtb-3864.html

İngiliz ve Alman Tabipler Birliği’nden Başbakan’a Mektup  

İngiliz Tabipler Birliği (BMA) ile Alman Tabipler Birliği tarafından Başbakan’a gönderilen mektuplarda İstanbul’da ve Türkiye’nin diğer kentlerinde sivil göstericilere karşı aşırı şiddet, kimyasal gaz dahil orantısız güç kullanımı konusunda ve göstericileri tedavi eden doktorların hedef alınmasına karşı uyarılarda bulunuldu.

Daha fazla bilgi için: http://www.ttb.org.tr/index.php/Haberler/mektup-3899.html

Kıbrıslı Sağlık Örgütlerinden TTB’ne Destek  

Kıbrıs Türk Serbest Çalışan Hekimler Birliği, Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası, Kıbrıs Türk Diş Tabipleri Odası, Kıbrıs Türk Tabipleri Odası, Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği tarafından ortak bir açıklama yapılarak Gezi Parkı eylemleri sürecinde gerekli sağlık hizmetini veren hekimler ve TTB’ye yönelik saldırılar karşısında dayanışma içinde olunduğu belirtildi.

Daha fazla bilgi için: http://www.ttb.org.tr/index.php/Haberler/kibris-3887.html

Alman Tabipler Birliği’nden TTB’ne Mektup  

Alman Tabipler Birliği’nden Türk Tabipleri Birliği’ne Gezi olayları boyunca insan haklarının ve hasta yararının savunusu için sergilediği çabalara destek geldi.

Daha fazla bilgi için: http://www.ttb.org.tr/index.php/Haberler/mektup-3877.html

Avrupa Hekimleri Daimi Komitesi’nden (CPME) TTB’ne Mektup

Brüksel

20 Haziran 2013

Sayın Dr Bilaloğlu,

Avrupa Hekimleri Daimi Komitesi (CPME) adına, İstanbul’daki ve Türkiye’nin diğer kentlerindeki protesto gösterileriyle ilgili olarak aldığımız en son haberler konusundaki derin duyarlılığımızı size iletmek istiyorum.

Göstericilere ve onlara yardıma gelenlere karşı kullanıldığı bildirilen “aşırı güce” karşı çıkan konumunuzu tamamen paylaşıyoruz.

Protestoculara tepki olarak başvurulan aşırı gücün durdurulması için yetkili makamlar nezdinde yapılacak başvurulara herhangi bir desteğimiz olabilirse, bu konuda elimizden gelen her tür yardımı yapmaya hazır olduğumuzu bilmenizi isteriz.

Olayları yakından izlediğimize, tüm gelişmeleri takip için WMA ile temaslarımızı sürdüreceğimize emin olabilirsiniz.

Düşüncelerimiz sizin ve Türkiye halkının yanındadır.

İçten dileklerimle,

Dr Katrin Fjelsted                                                  Birgit Beger

Başkan                                                                      Genel Sekreter

CPME                                                                         CPME

Avrupa Hekimleri Daimi Komitesi’nin (CPME) TTB’ne gönderdiği mektup için tıklayınız…

Avrupa Genel Pratisyenler Birliği’nden (UEMO) Dayanışma Mektubu

Sayın Dr. Kalaycıoğlu,
Dr. Güleç,
Dr. Tansu Dere,
Sayın Fırlarer,
UEMO Başkan Yardımcısı Sayın Ulrich Weigeldt, İstanbul’da ve Türkiye’nin diğer kentlerinde polis gücüne uygunsuz biçimde başvurulmasının Almanya’daki pek çok doktorun tepkisini çektiğini bilgisine sunmak istemektedir.

Özellikle, polisin yaralı göstericileri tıbbi bakımdan alıkoyan ve yaralı göstericilere yardımla gelen sağlıkçıları gözaltına alan hareketleri bizim açımızdan hiçbir şekilde Kabul edilemez.

Türkiye’deki hekimler tam anlamda dayanışmamızdan emin olabilirler. Lütfen size yapabileceğimiz yardımlar konusunda bize bilgi verin.

İçten dileklerimizle,

Sandra Cassisi

Dear Dr. Kalaycioglu,
dear Dr. Dr. Gülec,
dear Dr. Dr. Tansu Dere,
dear Mr. Firlarer,

Mr. Ulrich Weigeldt, Vice-President of UEMO, would like to let you know, that the inappropriate use of police in Istanbul and other Turkish cities alarmed many doctors in Germany.

In particular the actions of the police, to withhold the wounded protesters access to medical care and to arrest medical personnel who comes to the aid of injured protesters, is totally unacceptable to us.

We assure full solidarity to the doctors in Turkey. Please let us know how far we can assist you!

Yours sincerely,

Sandra Cassisi

İsviçre Hemşireler Derneği’nden Mektup

Türk Hemşireler Derneği ve Türk Tabipleri Birliği’nden sevgili dostlar,

İsviçre Hemşireler Derneği olarak, yaralanan kişilere yardım eden hekimlerin, hemşirelerin ve diğer sağlıkçıların gözaltına alındıklarını, yaralılara tıbbi bakım verilen yerlerin polisin gaz bombalı saldırılarına maruz kaldığını ve aranızdan kimileri hakkında soruşturma açıldığını öğrenmiş bulunuyoruz.

Bu durumdan ciddi kaygı duyuyoruz. İnsanlara yardım etmek hekimlerin ve hemşirelerin mesleki görevi olduğu gibi, temel insani ilkelere saygı da yetkililerin görevidir. Bu ilkeleri çiğneyen yetkilileri kınıyoruz.

Sonuçta, mektuplarımızı aşağıda belirtilen kişi ve kuruluşlara iletmeye karar vermiş bulunuyoruz.

Başbakan Erdoğan

İsviçre Federal Meclis Üyesi Didier Burkhalter (Dış İlişkiler Bölümü)

ICRC Başkanı Peter Maurer

Türkiye’nin İsviçre Büyükelçisi

Mektubun kopyaları ayrıca Uluslararası Hemşireler Konseyi ile İsviçre Tabip Odası’na da gönderilmiştir.

Bunun küçük bir katkı olduğunun bilincindeyiz. Duruma ilişkin olarak web sayfalarından ve diğer kanallardan bilgi almaya devam edeceğiz. Umarız yetkililer kendi halkıyla çatışmaktan vazgeçerler.

Daha fazla desteğe ihtiyaç duymanız halinde lütfen doğrudan temasa geçmekten çekinmeyin.

Her durumda, gösterdiğiniz çabalar ve yaralılara yardımlarınızdan dolayı teşekkürlerimizi iletiyoruz!

Dayanışmamıza güvenin!

Saygılarımızla

İsviçre Hemşireler Derneği adına  Martina Camenzind

Dear friends from the turkish nurses asssociation and the turkish medical association

We, the Swiss Nurses Association, have heard that doctors, nurses and other health professionals who helped injured people have been arrested or that places where injured people have been cared for were attacked by the police with teargas etc. and that some of you face legal persecution.

We are deeply concerned about this, because not only it is the professional duty of doctors and nurses to help people, but it would also be the duty of the authorities to respect  basic humanitarian principles. These principles are violated by turkish authorities which is comdemnable.

 

Therefore we decided to write some letters, copies of them are attached:

To:

Prime Minister Erdogan

Swiss Federal Councillor Didier Burkhalter (Department of foreign affairs)

President Peter Maurer of the ICRC

The turkish Embassador in Switzerland

Copies also go to the International Council of Nurses and the swiss medical association

We know this is only a small contribution. We try to stay informed via your homepages and different other channels and we hope that the authorities will stop fighting their own people.

If you need further support, feel free to contact us directly.

In any case we would like to thank you for your work and commitment for the injured people !

Be sure of our solidarity !

Yours

Martina Camenzind for the Swiss Nurses Assocation

Panhalenik Tabipler Birliği’nden Mektup

Panhalenik Tabipler Birliği olarak, tartışılmaz görevlerini yerine getirerek polisin aşırı güç kullanımı sonucunda yaralanan göstericileri tedavi eden Türk meslektaşlarımıza dayanışma duygularımızı ve tam desteğimizi iletmek isteriz.

Yaralananlara sağlık hizmeti verilmesinin engellenmesini ve görevleri gereği bu hizmetleri verenlerin gözaltına alınmalarını şiddetle protesto ediyoruz.

Türk Tabipleri Birliği tarafından iletilen bilgilere göre ciddi yaralanmalar ve ölümlerle sonuçlanan aşırı kimyasal, gaz bombası ve tazyikli su kullanımından derin kaygı duymaktayız.

Bilmenizi isteriz ki Yunanlı hekimler de yakınlarda Sintagma meydanındaki gösteriler sırasında benzer bir şiddete maruz kalmışlardı.

Haykırışımızı Türk meslektaşlarımızın haykırışına katıyoruz ve Hükümeti her tür şiddete derhal son vermeye çağırıyoruz.

Haykırışımız, tüm dünyadan yükselen ve Türk halkının demokratik gösterilerinin şiddet yoluyla bastırılmasına son verilmesini talep eden haykırışın bir parçasıdır.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

www.pis.gr

The Panhellenic Medical Association would like to express its solidarity and full support  to our Turkish colleagues who, carrying on their obvious duty, were treating the protesters wounded due to the excessive use of violence from the police force.

We would like to protest strongly for preventing health professionals from providing healthcare services and would like to protest against the arrest of our colleagues who were providing healthcare services according to their duty.

We are deeply concerned and shocked by the information received by the Turkish Medical Association concerning the excessive use of chemicals, tear gas, water cannons, having as a result serious wounds and deaths.

We would like to remind you that Greek doctors had, recently, a similar experience of violence during the demonstrations in Syntagma square.

We would like to join our voice with our Turkish colleagues ‘voice and we urge the Turkish government to stop immediately all incidents of violence.

We join our voice with every voice around the world demanding to stop the violent repression of the democratic demonstrations of Turkish people.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ