Şifremi Unuttum

TTB’den Sağlık Bakanlığı’nın Torba Kanun Tasarısı’na Karşı Çağrı: Hekimliğimize, Sağlığımıza Sahip Çıkıyoruz

Sağlık Bakanlığı Torba Kanun Tasarısı’na Karşı;

Hekimliğimize, Sağlığımıza, Mahremiyetimize Sahip Çıkıyoruz

TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu, Sağlık Bakanlığı Torba Kanun Tasarısı görüşmelerini 26.06.2013 günü tamamladı. Muhalefet Partileri milletvekillerinin yoğun itirazlarının olduğu 40 maddelik tasarı, önemli bir değişikliğe uğramadan geçti.

Torba tasarının adaletsiz ve haksız hükümleri karşısında AKP’li komisyon üyelerinin bile zaman zaman tepkilerini göstermekten kendilerini alıkoyamadıkları, Genel Kurul aşamasında değişiklik yapılacağı vaadi ile kabul oyu verdikleri de edinilen bilgiler arasındadır. Tasarının komisyon raporu hazırlandıktan sonra önümüzdeki hafta TBMM Genel Kurulu’na sunulması beklenmektedir.

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi olarak bütün hekimleri, öğretim üyelerini, hasta hakları kuruluşlarını, hastalarımızı ve halkımızı bu tasarının ve tasarı ile bağlantılı Bütçe Plan Komisyonu’nda bulunan 657 Sayılı Yasa ile ilgili Torba Tasarı’nın içinde bulunan haksız, hukuka aykırı hükümlere karşı ses çıkarmaya çağırıyoruz. Düşüncelerinizi sözlü ve yazılı iletmeniz için bütün milletvekillerinin telefonlarını, @ posta adreslerini ekli dosyada bilginize sunuyoruz.  Birlikte Onlara diyelim ki;

  • Hastaların mahremiyet hakkına, hekimlerle hastaların güven ilişkisine sahip çıkın, buna aykırı maddelerin yasalaşmasına evet demeyin,
  • Gencecik hekimlere zorunlu hizmeti uygularken yurt dışında okuyan, çalışan diye ayrıcalık yapmayın, adalet duygusunun iyice yok olmasına izinvermeyin,
  • Üniversiteleri eğitim, bilim kuruluşu olmaktan çıkarıp, hastalarından para alarak yalnızca sağlık hizmeti sunmaya kilitlenmiş hizmet hastanelerine dönüştürülmesine sessiz kalmayın,
  • Haksız, usulsüz yöntemlerle profesör kadrosu alıp üniversitede akademisyenlik yapmayanlara haksız unvanlar, parasal haklar tanınmasına evet demeyin,
  • Hekimlik faaliyetinin, suç kavramının öznesi haline getirilmesine, yeni suçlar icat edilmesine izin vermeyin,
  • Hekimler de dahil bütün sağlık çalışanlarının, onurlu, hakları olan çalışan insanlar olduğunu düşünerek, onları iradesiz, köle gibi gören mecburiyetlere evet demeyin,
  • Anayasa Mahkemesi’nin defalarca Anayasaya aykırı bulduğu yasakları yeniden getirmeyin, Anayasa’ya önce Yasama Organı’nın uyması için çaba gösterin,
  • Hekimlere, sağlık çalışanlarına emeklilikte de insanca yaşayacakları, güvenceli ücret, adil, eşit, hakkaniyetli çalışma ortamı sağlayın,
  • Hastaların, gereksinim duydukları hizmeti, nitelikli, eşit ve insan haklarına, onuruna uygun bir biçimde almasını engelleyecek hükümlere geçit vermeyin.

Saygılarımızla

Türk Tabipleri Birliği
Merkez Konseyi

Milletvekili isim ve iletişim bilgileri için tıklayınız

Sağlık Bakanlığı Torba Kanun Tasarısı için tıklayınız

Sağlık Bakanlığı Torba Tasarısına ilişkin TTB açıklaması ve bilgi notu için tıklayınız

Mahremiyet Hakkı ve Hekimlere ve diş hekimlerine meslekten men cezasına ilişkin TTB bilgi notu için tıklayınız…