Şifremi Unuttum

İngiliz ve Alman Tabipler Birliği’nden Başbakan’a Mektup

 

İngiliz Tabipler Birliği (BMA) ile Alman Tabipler Birliği tarafından Başbakan’a gönderilen mektuplarda İstanbul’da ve Türkiye’nin diğer kentlerinde sivil göstericilere karşı aşırı şiddet, kimyasal gaz dahil orantısız güç kullanımı konusunda ve göstericileri tedavi eden doktorların hedef alınmasına karşı uyarılarda bulunuldu.

 

ALMAN TABİPLER BİRLİĞİ

Sayın Recep Tayyip Erdoğan
Başbakan
Türkiye

Sayın Başbakan Erdoğan,

Alman Tabipler Birliği Başkanı olarak, İstanbul’da ve Türkiye’nin diğer kentlerinde sivil göstericilere karşı aşırı şiddet ve kimyasal gaz dâhil orantısız güç kullanımı konusundaki derin kaygılarımı iletmek istiyorum.

Özellikle kaygı duyduğumuz bir husus, kurulan geçici revirlere yönelik doğrudan saldırı ve buraların dağıtılmasıyla insanların tıbbi yardım almalarının engellendiğine ilişkin haberlerdir. Türkiye’deki meslektaşlarımız bizi ayrıca yaralı göstericilere yardım eden sağlıkçıların gözaltına alındıkları konusunda da bilgilendirmiş bulunuyor. Bu, kabul edilemez ve son derece kaygı verici bir durumdur.

Yaralı göstericilere tıbbi yardımda bulunulmasını engellemek insani açıdan büyük sakınca yarattığı gibi, yardıma gelen sağlıkçıların hedef alınması da Cenevre Sözleşmesi’nde belirtilen uluslararası geçerlilikteki tıbbi yansızlık ilkesiyle tıp etiğinin ve insan hakları hukukunun ihlali anlamına gelmektedir. Hekimlerin birinci derecedeki sorumluluğu hastalarına karşıdır ve hekimler mesleki ilkeleri doğrultusunda yaptıkları çalışmalardan dolayı kovuşturulamazlar.

Bu durumda Alman Tabipler Birliği hükümetinize sağlık görevlilerini hedef almaktan vazgeçme ve yaralıların herhangi bir engelle karşılaşmadan tıbbi yardım alabilecekleri ortamları sağlama çağrısında bulunur.

Saygılarımla,
Prof. Frank Ulrich Montgomery
Başkan

Alman Tabipler Birliği Başkanı Prof. Frank Ulrich Montgomery’in gönderdiği mektubun İngilizcesi için tıklayınız…

 


BMA Göstericileri Tedavi Eden Doktorların Hedef Alınmasına Karşı Uyarıda Bulundu

21 Haziran 2013

BMA (İngiliz Tabipler Birliği) Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’a çağrıda bulunarak son gösterilerde yaralananları tedavi eden doktorların ve diğer sağlıkçıların hedef alınmamasını istedi.

Türkiye’den gelen bilgilere göre sağlıkçılar, İstanbul’daki gösteriler sırasında yarananlara acil tıbbi yardımda bulundukları için gözaltına alınıyor.

BMA mesleki faaliyetler direktörü Vivienne Nathanson Başbakan Erdoğan’a hitaben yazdığı mektupta tüm doktorların birincil yükümlülüğünün ihtiyaca göre insanlara tıbbi yardımda bulunmak olduğunu kendisine hatırlattı.

Nathanson mektubunda şunları belirtti: ‘Mesleki görevlerini yerine getiren tıp personelinin tehdit edilmesi ya da gözaltına alınması, gerek uluslararası insani hukuka gerekse uluslararası bağlayıcılığı olan tıbbi etik kurallarına yönelik temel bir ihlal anlamı taşımaktadır.

‘Size yazmamın nedeni, salt yaralı göstericilere insani tıbbi yardımda bulundukları için gözaltına alınan sağlıkçıların hemen serbest bırakılması konusunda sizden güvence istemektir.’

Dr. Nathanson ayrıca tıbbın amacının, siyasal yönelimleri ne olursa olsun insan yaşamını ve sağlığını korumak ve güvence altına almak olduğunu ekledi.

Nathanson’un sözleriyle: ‘Sağlık alanında çalışanlar, bağlayıcı mesleki yükümlülüklerini barışçı biçimde yerine getirmeleri nedeniyle hiçbir zaman hedef alınmamalıdır.’

Türkiye’deki protesto gösterileri geçtiğimiz ayın sonunda başlamıştı. İstanbul’daki Gezi Parkı ile ilgili tartışmalı imar planları nedeniyle başlayan gösteriler daha sonra ülke çapında hükümet karşıtı protestolara dönüşmüştü.

http://bma.org.uk/news-views-analysis/news/2013/june/bma-warns-against-targeting-protestor-treatment-doctors


BMA warns against targeting protestor treatment doctors

21 June 2013

The BMA has urged Turkish prime minister Recep Tayyip Erdogan not to target doctors and health professionals involved in treating those injured in recent demonstrations.

Reports have been emerging from Turkey that health professionals are being detained for providing emergency treatment to demonstrators injured during protests in Istanbul.

In a letter, BMA director of professional activities Vivienne Nathanson reminds Mr Erdogan that the primary obligation of all physicians is to provide medical treatment on the basis of need.

She writes: ‘Threatening or detaining medical personnel who are performing their medical duty constitutes a fundamental violation both of international humanitarian law and of internationally-binding codes of medical ethics.

‘I am writing therefore to seek your assurances that any medical personnel who have been detained purely on the basis of providing humanitarian medical aid to injured protesters will be released immediately.’

 

Dr Nathanson adds that the purpose of medicine is to assure the protection of human life and health, irrespective of political affiliation.

She writes: ‘Health professionals must not be targeted for peacefully pursuing their binding professional obligations.’

The protests in Turkey began at the end of last month. They were initially opposing controversial plans to redevelop Istanbul’s Gezi Park but expanded into nationwide anti-government protests.