Şifremi Unuttum

TTB Başkanı Sizi TTB Büyük Kongresi’ne Davet Ediyor!

Değerli Meslektaşım,

Türk Tabipleri Birliği olarak sizlerle birlikte haklarımız, mesleki değerlerimiz ve yurttaşların sağlık hakkı için mücadele yürütüyoruz.

Türkiye’de sağlık ve hekimlik ortamına zarar veren onca düzenlemeye rağmen mesleğinizi en iyi şekilde yapabilmek için çaba harcadınız. Yurttaşlarımızın sağlık hizmetine ihtiyaç duyduğu olağan dışı durumlarda her türlü özveriyle yardıma koştunuz. Bunun en son örneğini Gezi Parkı ile ilgili olaylarda gösterdiniz, hekimliğinizin ve insanlığınızın gereğini yaptınız, yaralanan binlerce insana gönüllü olarak acil sağlık hizmeti sundunuz. Sadece yurttaşlarımızdan değil tüm dünyadan övgüler aldınız.

Bunun karşılığında ne yazık ki önce Sağlık Bakanı Türk Tabipleri Birliği ve tabip odalarını, gönüllü hekimlik yapan meslektaşlarımızı, onlara yardım eden tıp öğrencilerini hukusuz davranmakla suçladı, odalara ve TTB’ye bu içerikli yazılar gönderildi. Ardından Başbakan Türk Tabipleri Birliği’ni hedef alan açıklamalarda bulundu.

Bu arada birbiri ardına çıkarılmaya çalışılan “Torba Yasa”larla daha önce defalarca Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilen pek çok düzenlemenin yeniden yaslaştırılmaya çalışıldığı görülüyor. Bunlar arasında Tam Gün düzenlemeleri, hasta mahremiyetini ihlal eden düzenlemeler, hekimleri meslekten men etme cezasını siyasi otorite ve Sağlık Bakanlığı’nın kontrolündeki kurullara devreden düzenlemeler, ikamet zorunluluğu getiren düzenlemeler dahil pek çok sorunlu düzenleme var.

Şimdi iyi hekimlik değerlerine ve hekim bağımsızlığına daha çok sahip çıkma zamanı. Şimdi birbirimize güç verme zamanı.

Önümüzdeki hafta sonu yapacağımız Türk Tabipleri Birliği Büyük Kongresi bir araya gelmemiz, hekimlik değerleri ve hekim bağımsızlığını, bu kavramların önemini, meslek örgütümüzün bu süreçteki konum ve önemini değerlendirmemiz için iyi bir fırsat olacak. Tüm meslektaşlarımızı Türk Tabipleri Birliği 63. Büyük Kongresi’ne davet ediyor, sizlerle birlikte olmaktan duyacağımız memnuniyeti ifade ediyorum.

Prof. Dr. A. Özdemir Aktan

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Başkanı

 

Türk Tabipleri Birliği 63. Büyük Kongresi

Tarih: 29 Haziran 2013 Cumartesi

Saat: 09:30

Yer: Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Morfoloji Binası
Prof. Dr. Abdülkadir Noyan Konferans Salonu