Şifremi Unuttum

Kıbrıs Türk Sağlık Örgütleri Ortak Basın Açıklaması

Kıbrıs Türk Sağlık Örgütleri Ortak Basın Açıklaması

İstanbul Taksim’den başlayarak tüm Türkiye’ye yayılan, toplumun demokratik hak arama ve özgürlük mücadelesine karşı devlet eliyle uygulanan orantısız güç, savaş zamanlarında bile görülemeyecek şiddet ve baskılar Kıbrıs Türk sağlık örgütleri tarafından dikkatli bir şekilde izlenmektedir.

Göstericilere karşı başvurulan bu kaygı verici şiddeti ve aşırı gücü birkez daha kınıyoruz. Böylesine zorlu bir dönemde uluslararası hekim camiası gibi Kıbrıs Türk hekimleri olarak bizler de Türkiye halkı ve meslektaşlarımızla tam bir dayanışma içindeyiz.

T.C. Sağlık Bakanlığı’nın olaylar sırasında yaralanan ve sağlık sorunları yaşayan kişilere görevleri gereği yardım eden meslektaşlarımıza yönelik, ‘’Yaralılara acil tıbbi müdahale ile tıbbi müdahale yapılabilecek ortamları ve gönüllüleri organize etme’’ suçlaması ile soruşturma başlattığını ve hatta hekimlerin kelepçelenerek tutuklandığını  dehşetle görmekteyiz. Hekimlerin ve sağlık çalışanlarının din, dil, ırk, sosyal statü ve siyasi görüş ayrımı gözetmeksizin herkese sağlık hizmeti  vermek  zorunda olduklarını görmezden gelerek  meslek etiğimizle bağdaşmayan suçlamalarla karşı karşıya bırakılan meslektaşlarımız için; Hipokrat andımızı sizlere bir kez daha hatırlatır ve tüm içeriklerini her türlü zor ve imkansız şartlarda dahi katıksız bir şekilde uygulamaya devam edeceğimizi ifade ederiz:

“Hekimlik mesleği üyeleri arasına katıldığım şu anda, hayatımı insanlık yoluna adayacağımı açıkça bildiriyor ve söz veriyorum. Hocalarıma saygı ve gönül borcumu her zaman koruyacağıma, sanatımı vicdanımın buyrukları doğrultusunda dikkat ve özenle yerine getireceğime, hasta ve toplumun sağlığını baş görev sayacağıma, benden hizmet bekleyen kimselerin sırlarına saygılı olacağıma ve onları saklayacağıma, hekimlik mesleğinin onurunu ve temiz töresini sürdüreceğime, meslektaşlarımı kardeş bileceğime, din, milliyet, ırk, siyasi eğilim ya da toplumsal sınıf ayrımlarının görevimle hastam arasına girmesine izin vermeyeceğime, insan hayatına kesinlikle saygı göstereceğime, baskı altında kalsam bile tıp bilgilerimi insanlık değer ve yasalarına karşı kullanmayacağıma, açıkça, özgürce ve namusum üzerine and içerim.”

Son olarak iktidarın hekimlerin meslekten men edilme kararını Türk Tabipleri Birliği’nin yetkisinden alarak Sağlık Bakanlığı uhdesine vermesi de etik değerlerle bağdaşmayan ve  meslek icrasını siyasi iradeye bağlayan kabul edilemez bir durumdur. Bu vesileyle, Kıbrıs Türk Hekimleri olarak Türk Tabipleri Birliğinin, insan ve hasta haklarını savunmak ve meslek onurumuz için verdiği mücadeleye, dünyanın gözü önünde yaşanan bu vahim olaylar sırasında ölen,yaralanan, sağlığı bozulan insanlara sokaklarda, parklarda, evlerde, dükkanlarda, otel lobilerinde ve her türlü kötü şartlar altında müdahale eden, sağlık hizmeti vermeye çalışan tüm meslektaşlarımızın bu onurlu davranışlarına desteğimizi bir kez daha yineler, her şartta yanlarında yer alacağımızı bildiririz.

Kıbrıs Türk Serbest Çalışan Hekimler Birliği

Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası

Kıbrıs Türk Diş Tabipleri Odası

Kıbrıs Türk Tabipleri Odası

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği