Şifremi Unuttum

İzmir Tabip Odası’ndan: Gönüllü Sağlık Hizmeti ve İnsani Yardım Suç Değildir! Soruşturma Konusu Olamaz!

Gönüllü Sağlık Hizmeti ve İnsani Yardım Suç Değildir! Soruşturma Konusu Olamaz!

Sağlık Bakanlığı’nın, İstanbul Tabip Odası hakkında acil bir inceleme / soruşturma başlattığını öğrenmiş bulunuyoruz.

Soruşturma yazısında, Gezi Parkında süregelen etkinliklere “yasa dışı”; biber gazı, basınçlı su ve cop darbeleri ile yaralanan insanlara “yasadışı gösterilerde yaralanan şahıs” ifadeleri kullanılmaktadır.

Suç denilen olay, muhtemelen hekimlerin ve sağlık çalışanlarının zorunlu olarak acil tıbbi müdahalede bulunmalarıdır.

Hekimler ve sağlık çalışanları, kendi mesleklerinin ilkeleri, insanlığın evrensel değerleri ve ettikleri yemin doğrultusunda hiçbir ayrım yapmaksızın ihtiyaç duyan herkese özellikle acil sağlık hizmeti vermek zorundadır.

18 gündür, yoğun biber gazı kullanıldı, insanların bedenleri, evleri hedef alınarak gaz fişekleri fırlatıldı, 4 kişi öldü,  gözünü kaybedenler, kafatası, kol ve bacak kemikleri kırılanlar, beyin kanaması geçirenler oldu, binlerce kişi copla, sopayla, demir çubukla yaralandı,  sağlık hizmeti verilen yerlere gazlı saldırılar yapıldı. 112 başta olmak üzere sağlık çalışanları yaralanan insanlarımıza sağlık hizmeti veremez konumda kaldır.

Binlerce insanın mağdur olduğu böyle bir dönemde tek bir açıklama yapmayan Sağlık Bakanlığı, hastane acillerine başvurabilen hastaları fişleme peşinde koştu. Fişlenme söylentileri nedeniyle binlerce insanın hastane acillerine başvurmadığı veya başvuramadığı duyumları dillerde dolanmaktadır. Hastane acillerinde hekimler, adli raporları yetiştiremez durumda kaldılar.

Böyle bir dönemde Sağlık Bakanlığı’nın tek yapabildiği, gönüllü sağlık hizmeti veren hekimler ve sağlık çalışanları hakkında inceleme başlatmak mı olabildi? Dünyanın en baskıcı diktatörlük dönemlerinde dahi böyle bir uygulamanın benzerinin olduğunu hatırlamıyoruz.

Binlerce insanın yaralandığı bir dönemde, en temel insan hakkı olan sağlık hakkına erişimde kolaylaştırıcı bir rol üstlenen hekimler ve sağlık çalışanlarına teşekkür edilmesi gerekirken insanlık görevinin soruşturma konusu yapılmasını kınıyoruz.

İzmir Tabip Odası olarak, meslek ve insanlık değerlerini uyguladıkları için herhangi bir baskıya uğrama olasılığı olan bütün meslektaşlarımızla ve İstanbul Tabip Odamızla dayanışma içinde olacağız.

İZMİR TABİP ODASI