Şifremi Unuttum

Engelliler Konfederasyonu ve TTB: Devletin Görevi Yeni Engelliler Yaratmak Değil!

Engelliler Konfederasyonu ve Türk Tabipleri Birliği tarafından 15 Haziran günü Sakarya Caddesi’nde yapılan basın açıklamasında Gezi direnişi boyunca uygulanan polis şiddeti protesto edildi. Açıklamada “Gerçek demokrasilerde devlet engellilerin sorunlarını çözer, yeni engelliler yaratmaz” denildi.

Burada konuşan Engelliler Konfederasyonu Başkanı Turhan İçli, Gezi Parkı direnişiyle başlayan ve tüm ülkeyi saran protesto gösterilerinde polis şiddetinin bir sonucu olarak binlerce kişinin yaralandığını, gaz kapsüllerinin isabet etmesi sonucu en az 10 kişinin gözünü kaybettiğini, pek çok kişinin kalıcı sakatlıklarla karşı karşıya kaldığını söyledi.

İçli, “8.5 milyon engelli yurttaşımız devasa sorunlarıyla baş etmeye çalışırken, demokratik haklarını arayan ve tepkilerini gösteren insanlarımızın kimyasal gazların kimi zaman kafa, göz hedef alınarak ateşlenmesiyle, tazyikli suyla, TOMA’larla, plastik mermi ve coplarla aşırı şiddet uygulanarak yeni engelliler haline getirilmesi akıl dışıdır ve kabul edilemez” diye konuştu.

Haklarını arayanların birer engelli haline getirilmesine tepki gösteren TTB Merkez Konseyi Genel Sekreteri Bayazıt İlhan ise “Gerçek demokrasilerde devlet yeni engelliler yaratmaz, engellilerin sorununu çözer. Sosyal devletin görevi yeni engelliler yaratmak değildir” dedi.

Açıklama “Her yer Taksim her yer direniş”, “Yeni engelli istemiyoruz” sloganlarıyla sona erdi.

Basın Açıklaması

Gerçek Demokrasilerde Devlet Engellilerin Sorunlarını Çözer, Yeni Engelliler Yaratmaz!

Hepinizin bildiği gibi gezi parkı olayıyla başlayan eylemler tüm ülkeyi sarmış ve süreğen hale dönüşmüştür. 15 günden beri hemen hemen her ilde kitlesel protestolar yapılmakta; Ankara, İstanbul, İzmir, Adana ve Hatay gibi illerde güvenlik güçlerinin çok sert müdahalelerine tanık olunmaktadır. Bu müdahalelerde değişik kimyasal ajanlar kullanılmakta ve tazyikli su sıkılmaktadır.

Bugüne kadar Ankara, İstanbul ve Hatay’da olmak üzere 3 yurttaşımız ve Adana’da bir polis memurumuz yaşamını yitirmiştir. Şu ana kadar söz konusu gösterilerde tespit edebildiğimiz kadarıyla en az 7500 yurttaşımız yaralanmıştır. 91 kişi kafa travması geçirmiş, 55 kişi ağır yaralanmıştır. Halen 4 yurttaşımız ölüm kalım savaşı vermektedir. Gaz kapsüllerinin çarpması neticesinde en az 10 yurttaşımız gözünü kaybetmiş pek çok yurttaşımızın çeşitli yerlerinde kırıklar meydana gelmiştir.  Bu kırıkların bazı kalıcı sakatlıklara yol açacağı muhakkaktır. Olaylar sırasında kimyasal gazlara maruz kalan binlerce yurttaşımız nefes darlığı, astım  ve hipertansiyon krizi yaşamışlardır. Kullanılan gazların birer kimyasal silah olduğu bilim çevrelerince ifade edilmektedir. Türk Tabipleri Birliği’nin yürüttüğü çalışmada şu ana kadar 12 000 yurttaşımız polisin kullandığı kimyasal gazlara bağlı olarak yaşadıkları sağlık sorunlarını iletmişlerdir. Bunlardan %7’si biber gazı fişeklerinin doğrudan bedenlerinin hedef alınması sonucu yaralandıklarını belirtmişlerdir. Gazlardan kaynaklı rahatsızlıkların bazılarının kalıcı olması kaçınılmazdır. Ankara’da bir temizlik işçisi yoğun gaz maruziyeti sonrası kalp krizi geçirerek yaşamını yitirmiştir.

Engelliler Konfederasyonu ve Türk Tabipler Birliği olarak ilan ediyoruz ki, ülkemizde yaşayan 8,5 milyon dolayındaki engelli yurttaşımızın devasa sorunlarıyla baş etmeye çalışılırken demokratik haklarını arayan ve tepkilerini gösteren insanlarımızın kimyasal gazların kimi zaman kafa, göz hedef alınarak ateşlenmesiyle, tazyikli suyla, TOMA’larla, plastik mermi ve coplarla aşırı şiddet uygulanarak yeni engelliler haline getirilmesi akıl dışıdır ve kabul edilemez. Engellilerin sorunlarını çözmesi gerekenler kendi yasal güçleriyle yeni sakatlıkların oluşmasına neden olmuşlardır.

Biz Engelliler Konfederasyonu ve Türk Tabipler Birliği olarak; Kimyasal silah niteliğindeki gazların kullanımının derhal yasaklanmasını, güvenlik güçlerinin aşırı şiddet uygulamasına son verilmesini, hükümetin  kitlelerin haklı isteklerine kulak vermesini talep ediyoruz.  Hakkını arayanların görme engelli haline getirilmesine hayır! Bedensel engelli haline getirilmesine hayır! Toplumun ruh sağlığının bozulmasına hayır!

Engelliler Konfederasyonu
Türk Tabipleri Birliği