Doğrulama için verilen süre doldu. Lütfen yenileyin.

Şifremi Unuttum

Aydın Tabip Odası: İyi ki TTB Var, İyi ki İstanbul Tabip Odası Var

BÖYLE AKIL TUTULMASI OLMAZ !

Türkiye 16 gündür İstanbul Taksim gezi parkı olaylarını yakından takip ediyor. Çoğu yüksek öğrenim görmüş, özgürlüklerinin kısıtlandığını düşündükleri için, ülkemizde ki tek adamlığa ve tavrına tepki göstermek, ağaçların sökülmesini engellemek için, %79’u hiç bir dernek ve sivil toplum üyesi olmayan, kadın ağırlıklı gençlerin başlattığı Taksim Gezi Parkı eylemi ülkenin 77 ilinde adeta bir ışık yaktı.

Bu eylemlerde kaybedilen vatandaşlarımız hepimizi son derece üzmüştür. Kamuoyunun gözü önünde yaşananlar karşısında (gaz bombası, tazyikli su, orantısız güç kullanımı vb.) mesleki ve insani duyarlı davranışları ön plana çıkaran İstanbul Tabip Odası hekimleri, Taksim gezi parkında olaylarda yaralananlara yardım için açtıkları revirde, insanlara sağlık hizmeti sunduklarından dolayı Sağlık Bakanlığı tarafından soruşturma açılmasını hayretlerle karşılıyoruz. Bu revirlerde fedakârca, özveri ile ve gönüllü çalışan İstanbul Tabip Odası üyesi tüm hekimlerimizle birlikteyiz.

Bu mesleki ve insancıl tutumlarından dolayı soruşturma sadece İstanbul Tabip Odası üyelerine değil bu faaliyeti destekleyen hepimize açılmalıdır. Onlarla birlikteyiz, onların yanındayız. Gelişmeleri hayretle ve öfkeyle takip etmekteyiz.

İyi ki TTB var, iyi ki İstanbul Tabip Odası var.

AYDIN TABİP ODASI YÖNETİM KURULU