Şifremi Unuttum

TTB: Kimyasal Silahların Kullanımı Yasaklanmalıdır

Kimyasal Silahların Kullanımı Yasaklanmalıdır

10 HAZIRAN 2013

Gösteri Kontrol Ajanlarıyla Temas Edenlerin Sağlık Sorunları İle İlgili Ön Değerlendirme Raporu’nun Sonuçları Paylaşıldı

Türk Tabipleri Birliği (TTB), Taksim Gezi Parkı eylemleri sürecinde Türkiye genelinde gerçekleştirilen gösterilerde polisin çok yoğun kimyasal ajanlar (biber gazı ve benzeri) kullanması ve bu kimyasal ajanlardan kaynaklı çok sayıda vatandaşın sağlık sorunları yaşamasının ardından web tabanlı bir çalışma başlattı ve elde edilen ilk veriler ile yaşanan sağlık sorunlarını ön rapor haline getirdi.

“Kimyasal Silah / Gösteri Kontrol Ajanlarına Maruz Kalma Değerlendirme Formu”nun ilk verileri, TTB’nde 10 Haziran 2013 tarihinde düzenlenen basın toplantısıyla paylaşıldı.

Basın toplantısına TTB Merkez Konseyi Genel Sekreteri Dr. Bayazıt İlhan, “Gösteri Kontrol Ajanlarıyla Temas Edenlerin Sağlık Sorunları İle İlgili Ön Değerlendirme Raporu”nu hazırlayan Prof. Dr. Feride Aksu Tanık, Doç. Dr. Cavit Işık Yavuz ile Dr. Harun Balcıoğlu katıldı.

Yapılan açıklamalarda, “31 Mayıs 2013 günü İstanbul’da meşru ve barışçıl bir gösteriye polisin sert ve kabul edilemez müdahalesi ve şiddetiyle başlayan; İstanbul dışında çok sayıda şehirde yaygınlaşan gösterilerde gaz kullanımının eriştiği boyut kaygı verici ve insan sağlığına etkileri açısından kabul edilemez durumdadır” denilerek, kimyasalların aşırı, sorumsuz ve kasıtlı kullanımının, kısa erimde sağlık sorunlarına, yaralanmalara, organ kayıplarına ve ölümlere yol açtığına dikkat çekildi. Açıklamada, insan sağlığı açısından sakıncalı, zararlı olduğu açık olan bu kimyasal silahların kullanımının yasaklanması istendi.

Basın toplantısında sonuçları sunulan ilk değerlendirme, forma ulaşım ve yanıtlama sayısı 7 bin olduğunda gerçekleştirildi. Raporun yayımlandığı tarih itibarı ile yanıt verme süreci ise devam ediyor.

Gösteri Kontrol Ajanlarıyla Temas Edenlerin Sağlık Sorunları İle İlgili Ön Değerlendirme Raporu için tıklayınız…

PDF  |  DOC