Şifremi Unuttum

TTB’den Hastanelerde Göstericilerin İsimlerinin Ayrı Formlara Kaydedilmesi Uygulamasına İtiraz

07 Haziran 2013

Sağlık Bakanlığı Kamu Hastaneleri Birliği tarafından hastanelere gönderilen form ile son günlerde yaşadığımız eylemlerdeki polis müdahalesiyle yaralananların ayrı bir forma kaydedilmesi istenmiştir.

Söz konusu formun polise vermek üzere hazırlandığına ilişkin genel kanaatin de etkisiyle, yaralananlar hastanelere başvurmaktan kaçınmaktadır. Gösteriler karşısında kimi yerlerde ağır polis baskısı hepimizin gözü önünde yaşanmaktadır. Kullanılan gaz bombalarının ölçüsüz fazlalığının yanı sıra kişileri hedef alarak kullanılmaları da göstericilerin ölümcül yaralanmalarına neden olmaktadır.

Bütün bunlar ortada iken, bir yandan da kişilerin iyi bir tıbbi bakım olanağına erişmeleri önüne engel konulması yaşam hakkının korunması ve nitelikli sağlık hizmetine erişim hakkının sağlanmasına katkı yapmamaktadır.

Sağlık Bakanlığının görevi, kim olduğuna bakmaksızın, ihtiyaç duyanlara en iyi tıbbi yardımda bulunulmasını sağlayacak olanaklar yaratmaktır. Bu anlamda, gösterilere katılanlardan yaralananları polise bildirmek; en azından yurttaşlarda bu yönde güvensizliğe neden olabilecek tutumlardan kaçınmak Sağlık Bakanlığının özenle gözetmesi gereken bir yaklaşımdır.

Türk Tabipleri Birliği
Merkez Konseyi 

Sağlık Bakanlığı’na gönderilen Yazı

Kamu Hastaneleri Birliği’ne gönderilen Yazı