Şifremi Unuttum

Türk Nöroşirürji Derneği’nden Kamuoyuna Duyuru

TÜRK NÖROŞİRÜRJİ DERNEĞİ’NDEN KAMUOYUNA DUYURU

Ülkemizde son günlerde yaşanan üzücü olayların ve giderek tırmanan gerilimin toplumda tedavisi zor yaralar ve şiddetli bölünmelere yol açacağı aşikardır.

Hepimizi çok üzen bu olayların sona ermesi, gerçek demokratik, barış içinde, vatandaşların birbirlerinin yaşam tarzlarına, fikirlerine ve değerlerine saygı duyduğu, güçlü ve mutlu bir Türkiye’ye kavuşmak tüm Türk Nöroşirürjiyenlerinin ortak arzusudur.

Bu vesile ile tüm siyasi partilerin temsilcilerinin, kamu kurum ve kuruluşları yöneticilerinin, medya organlarının, sivil toplum kuruluşlarının üzerlerine düşen görevi yerine getirmelerini ve toplumun bir an önce huzura kavuşması için çok daha fazla çaba harcamalarını istiyoruz.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

TNDer Yönetim Kurulu