Şifremi Unuttum

TTB’den: Gezi Direnişi Tüm Yurtta Grevle Birleşti

05 Haziran 2013


Eşit, özgür, demokratik bir ülke, iş güvencesi ve insanca yaşam için GREV!

KESK VE DİSK’in; eşit, özgür, demokratik bir ülke, iş güvencesi ve insanca yaşam için 5 Haziran 2013 tarihinde yaptığı grev çağrısına Türk Tabipleri Birliği de destek verdi.

İşçi ve emekçilerin 5 Haziran grevi, yaklaşık bir haftadır süren Gezi Parkı direnişiyle birleşti ve ülkenin dört bir tarafına yayılan eşitlik, özgürlük ve demokrasi talebi, yaşamını ve geleceğini savunan tüm halkı alanlara çıkardı.

Yurt genelinde hekimler ve sağlık çalışanları da greve gitti. Grevde, ‘iş ve gelir güvencesi istiyoruz’, ‘performans sistemi son bulsun’, ‘kamuda CEO istemiyoruz’, ‘hükümet memuru istemiyoruz’ talepleri dile getirilirken sık sık atılan sloganlarla AKP hükümeti istifaya çağrıldı.

Hekimler ve sağlık çalışanları ise TTB başta olmak üzere Tabip Odaları, SES ve Dev Sağlık-İş’in çağrısıyla tüm yurtta, sabah saatlerinden itibaren iş bırakarak hastane bahçelerinde toplandı ve taleplerini dile getirdikleri pankart döviz ve sloganlarla bulundukları bölgelerdeki miting alanına yürüdüler.

Ankara’da hekimler, tıp öğrencileri ve sağlık çalışanları Hacettepe Tıp Fakültesi hastanesinde bir araya geldiler. Burada hekimler ve sağlık çalışanlarına seslenen Ankara Tabip Odası Başkanı Özden Şener, Ankara’da Gezi Parkı direnişine destek amaçlı yapılan protestolarda yaralanan vatandaşlara sağlık hizmeti sunmaya çalıştıkları revirlerin polis tarafından basılmasına ve gaz bombaları ile kuşatılmalarına tepki gösterdi. “Hasta tedavi eden doktorlar hemşireler gazlarla boğulmaya çalışıldı” diyen Şener, halkın faşist uygulamalara isyan ettiğini direniş sonucunda Taksim ve Kızılay meydanlarının geri alındığını ifade etti. Sık sık “Diktatör istifa”, “Her yer Taksim her yer direniş”, “Herkese sağlık güvenli gelecek” sloganları atan hekimler ve sağlık çalışanları daha sonra  “Hükümet İstifa”, “İş ve işyeri güvencesi, ücret güvencesi ve performans yerine emekliliğe yansıyacak ücret, ücretlerimizin vergi dilimiyle erimemesi, can güvencesi, sağlık hakkı için grevdeyiz” yazılı pankartlarla Kızılay Meydanı’na yürüdü.

Ankara’da binlerce işçi ve emekçi uzun bir aradan sonra il kez Kızılay Meydanı’nda toplandı. Mitinge sendikaların ve meslek örgütlerinin yanı sıra birçok siyasi parti ve kitle örgütü katıldı.

Kızılay Meydanı’nda okunan KESK, DİSK, TMMOB ve TTB imzalı ortak açıklamada, “Bizler ülkemize dair sorumluluğumuz gereği, Başta Başbakan olmak üzere AKP iktidarını Taksim’den Türkiye’ye yayılan direnişin şartlarını yerine getirmeye çağırıyoruz:

-Taksim Gezi Parkı’nın park olarak kalacağı resmen ilan edilmelidir.

-Halka uygulanan şiddetin sorumluları hesap vermeli ve istifa etmelidir, biber gazı kullanımı yasaklanmalıdır.

-Ülkenin dört bir yanında gözaltına alınan binlerce kişi hakkında hiçbir soruşturma açılmayacağı ilan edilmeli, yaratılan mağduriyetler nedeniyle halktan özür dilenmelidir.

-Taksim başta olmak üzere Türkiye’deki tüm meydanlarda, kamusal alanlarda toplantı ve eylem yasaklarına son verilmelidir.” denildi.