Şifremi Unuttum

Sağlık Emekçileri Grevde

Sağlık emekçileri grevde

KESK’in 5 Haziran’da yapacağı grev,  Taksim Gezi Parkı’nda başlayarak tüm ülkeye yayılan protesto gösterileri nedeniyle bir gün öne çekilerek 4 Haziran 2013 tarihinde tüm ülkede başladı. Ankara’da 4 Haziran günü saat 12.00’de işyerleri önüne çıkan hekimler ve sağlık çalışanları Numune Hastanesi’nde buluştu.

TTB, SES ve diğer sağlık örgütlerinin Numune Hastanesi bahçesinde başlattığı grev, SES Genel Başkanı Çetin Erdolu tarafından basına ve kamuoyuna duyuruldu. Basın açıklamasına TTB Genel Sekreteri Dr. Bayazıt İlhan, TTB İkinci Başkanı Dr. Gülriz Erişgen, Ankara Tabip Odası Başkanı Dr. Özden Şener ve Yönetim Kurulu Üyeleri Dr. Ebru Basa ile Dr. Haluk Alagöl de katıldılar.

Hekim ve sağlıkçıların yanı sıra halktan ve hastalardan da yoğun katılım olan basın açıklamasında TTB Genel Sekreteri Beyazıt İlhan bir konuşma yaparak, “Derelerimizi kurutuyorlar, sesinizi çıkartmayın diyorlar. Parklarımızı yıkıyorlar, sesinizi çıkartmayın diyorlar. Hastalarımızı bizle karşı karşıya getiriyorlar, sesinizi çıkartmayın diyorlar. Bunun böyle olmayacağı, Taksim’de yakılan direniş ateşinden bellidir” dedi ve tüm sağlık emekçilerinin günlerdir yaralananların yardımına koştuklarını söyledi.
SES Ankara Şube Başkanı İbrahim Kara, grev için 5 Haziran günü saat 12.00 de Hacettepe Hastanesi’nde buluşma çağrısı yaparak basın açıklamasını sonlandırdı.