Şifremi Unuttum

Taksim’de Olağanüstü Hekim Meclisi Toplandı

Taksim’de Olağanüstü Hekim Meclisi Toplandı

EKLENME TARİHİ: 03 HAZİRAN 2013

Taksim Gezi Parkı direnişi sürecinde polisin kullandığı orantısız ve bitimsiz şiddet pek çok vatandaşın ciddi şekilde ve hatta bazılarının ölümcül şekilde yaralanmasına yol açtı. Hekimler olayların yaşandığı ilk günden başlayarak büyük bir özveriyle yaralıların yardımına koştular, gerek hastanelerde gerekse yoğun saldırıların olduğu bölgelerde gönüllü sağlık hizmeti vermeye çalıştılar.

İstanbul’da yürütülecek bu gönüllü sağlık hizmetinin koordinasyonunu sağlamak üzere, Odamızın çağrısıyla 3 Haziran 2013 Pazartesi günü olağanüstü bir “Hekim Meclisi” toplantısı yapıldı. Gezi Parkı’nda kurulan TTB-İstanbul Tabip Odası standında 500’e yakın hekimin toplanması üzerine toplantının sağlıklı devam edebilmesi için Makine Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi’ne geçildi. TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Özdemir Aktan Gezi Parkı’nda yaptığı konuşmada hekimlere büyük duyarlılıkları ve özverili çalışmaları için teşekkür etti.

Gezi Parkı’ndan, bir odası acil sağlık hizmetlerinin verildiği bir revire dönüştürülen Makine Mühendisleri Odası’na dek yürüyen, beyaz önlüklerini ve İTO Görevli önlüklerini giyen 500 kişilik hekim kitlesi halktan büyük destek gördü.

Makine Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi’nin önüne gelindiğinde 500 kişilik hekim kitlesi yerlere oturarak sokak toplantısına başladı. Odamız Genel Sekreteri Dr. Ali Çerkezoğlu hekimlere teşekkür ederek bir bilgilendirme yaptı. Dr. Çerkezoğlu; gelinen noktada deprem, sel, yangın gibi felaketlerdeki gibi olağandışı durumlarda sağlık hizmeti vermenin, yürütülen çalışmaları koordine etmenin, birbirinden haberdar olmanın büyük önem taşıdığını dile getirdi ve toplantının bu koordinasyonu sağlamak adına gerçekleştirildiğini aktardı. Toplantıda kimi teknik ayrıntılar da paylaşıldıktan sonra katılımcıların soru ve önerileri alındı.

Toplantı sonunda şu kararlar alındı:

1. TMMOB-Makine Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi Koordinasyon Merkezi olacaktır.
2. İTÜ-Taşkışla Kampüsü ve Beşiktaş BKM’de revir kurulacaktır.
3. www.istabip.org.tr adresinde açılacak başvuru sayfasından “Gönüllü Hekim Havuzu” oluşturulacaktır.
4. İstanbul Tabip Odası üzerinden 24 saat hizmet veren bir “Çağrı Merkezi” açılacaktır.
5. Gönüllü hekimler ve tıp öğrencileri için “Hizmet İçi Eğitim Programı” verilecektir.
6. Web tabanlı eğitim materyalleri ve kılavuzlar oluşturulacaktır.
7. Gönüllü hekimler için bir haberleşme gurubu oluşturulacaktır. ( taksimgezirevir@googlegroups.com )
8. 112 Ambulansları ve Marmara Ambulans (212 444 17 00) ihtiyaç halinde çağrılacaktır. Bir ambulans revir önünde hazır bekleyecektir.
9. Adli raporlar ve hasta kayıtları düzenli olarak tutulacaktır.
10. Beyin Cerrahı Prof. Dr. Talat Kırış tarafından oluşturulan 10 kişilik bir ekip Merkezi Sinir Sistemi yaralanmaları için 7/24 hizmet vereceklerdir.
11. İstanbul Cerrahi Hastanesi Göz Kliniğinden Op. Dr. Sinan Göker tüm göz yaralanmalarında oluşturduğu ekip ile acil cerrahi müdahalede bulunacaktır.
12. Taksim İlkyardım ve Şişli Etfal Hastaneleri Acil Servisleri ile iletişim içinde çalışılarak hastalar buradaki sorumlulara yönlendirilecektir
13. Hastanelerde tedavi görenlerin raporlarının bir nüshasının hastalara verilmesi sağlanacaktır.
14. Bakırköy Sadi Konuk Hastanesi Adli Tıp Polikliniği’nden 24 saat hizmet alınacaktır.
15. Koordinasyon Merkezi revirlerin nöbet listelerini haftalık olarak hazırlayacaktır.