Şifremi Unuttum

İzmir Tabip Odası’ndan Basın Açıklaması

01 Haziran 2013 Cumartesi

TAKSİM’DE HALKA YÖNELEN ŞİDDETİ NEFRETLE KINIYORUZ, İZMİR’DE ŞİDDET İSTEMİYORUZ !

Uzunca bir süredir AKP hükümeti ve bizzat başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın halkı, çalışanları, çağdaş yaşam tarzını, kişisel hak ve özgürlükleri baskı altına alan; her önüne geleni  azarlayan tutumu ile komşularımıza karşı yürüttüğü ve ülkemizi savaş içine çekebilecek yaklaşımları sonuçta meyvesine verdi ve halkı isyan ettirdi.

Her şeyi para ve rant olarak gören açıkgöz  ve  haris tüccar tutumu ile bu rantın taraftarlara havale edilmesi çok ciddi bir tepki kaynağıdır.

Taksim olayları, 11 yıldır süren işbirlikçi, anti- demokratik, faşizan ve yobaz siyasetlere karşı artık tahammül edilmeyeceğinin ifadesidir. Yıllarca biriken öfke artık neredeyse bir patlamaya dönüşmüştür.

AKP hükümetinin ve sayın başbakanın ,  öç alma duygusu ile  sürekli olarak , tarihimizde ilerici olan, halktan, toplumdan ve insandan yana   ne varsa hesaplaşma ve onları yok etme duyguları ile artık sağlıklı düşünme hali ortadan kalkmıştır.

Bu sağlıklı düşünememe hali, halk sağlığı ve güvenliği açısından son derecede tehlikeli sonuçları ortaya çıkarma potansiyeli taşımaktadır. Bu durumdan dolayı ,biz hekim örgütü olarak son derecede endişeliyiz.

İzmir Tabip Odası olarak sayın başbakanı ve hükümeti , daha büyük olumsuzluklar yaşanmaması için sağduyulu davranmaya ,uygulanan şiddete son vermeye ve eylemcilerin sesine kulak vermeye çağırıyoruz.

Güvenlik güçlerini ise İzmir’de biber gazı kullanmamaya, şiddete ve orantısız güç kullanmaktan uzak durmaya davet ediyoruz. Saygılarımızla.

Dr.Mete GÜZELANT
İzmir Tabip Odası
Genel Sekreteri