Şifremi Unuttum

Kızamık Örneği ve Türkiye’de Sağlıkta Dönüşüm Programı’nın Bulaşıcı Hastalıkların Denetimine Etkileri Çalıştayı (4 Mayıs 2013, Ankara) Yapıldı

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Halk Sağlığı Kolu’nca düzenlenen Kızamık Örneği ve Türkiye’de Sağlıkta Dönüşüm Programı’nın Bulaşıcı Hastalıkların Denetimine Etkileri konulu çalıştay, 4 Mayıs 2013 tarihinde Ankara’da TTB Genel Merkezi’nde yapıldı. TTB Halk Sağlığı Kolu üyelerinin yanı sıra salgının yoğun olarak yaşandığı bazı illerdeki Aile Sağlığı Merkezi (ASM) ve Toplum Sağlığı Merkezi (TSM) hekimlerinin katıldığı çalıştayda, Derneğimiz de Yönetim Kurulu üyemiz Prof. Dr. Alpay AZAP ve Derneğimizin Erişkin Bağışıklaması Çalışma Grubu (EBÇG) Sekreteri Yrd. Doç. Dr. Sema ALP-ÇAVUŞ tarafından temsil edildi.

Yaşamakta olduğumuz kızamık salgınının farklı boyutlarının ele alındığı çalıştayda, salgının yoğun olarak sürdüğü illerden gelen birinci basamak hekimleri, karşılaştıkları sorunları canlı örnekleriyle aktardılar. Sağlıkta Dönüşüm Programı’yla birlikte birinci basamak sağlık hizmetlerinin parçalı hale getirilmesinin ve nüfusa değil listeye dayalı hizmet sunumunun, koruyucu hizmetleri aksattığı, sağlık hizmetlerine zor ulaşabilen ve mevsimlik tarım işçileri gibi hareketli grupların izlenmesini güçleştirdiği belirtildi. Ayrıca, aile hekimlerine uygulanan performans sisteminin ve sağlık otoritesinin salgınla ilgili verileri sağlık çalışanları ve kamuoyuyla şeffaf bir şekilde ve zamanında paylaşmamasının, salgının kontrol altına alınmasını geciktirdiği saptaması yapıldı. Çalıştayda paylaşılan bilgilerin, sorunlar ve çözüm önerilerine ilişkin tartışmaların bir sonuç bildirgesi ve kitapçık halinde yayımlanmasına karar verildi.

Saygılarımızla.

Klimik Derneği Yönetim Kurulu