Şifremi Unuttum

TTB’den Çağrı: Dr. Ersin Arslan İçin, Sağlıkta Şiddete Dur Demek İçin Göreve!

15 Nisan 2013

TTB ve diğer sağlık meslek örgütlerinin çağrısıyla 17 Nisan Çarşamba günü yapılacak G(ö)REV etkinliğini ve İstanbul’da gerçekleştirilecek eylem programını kamuoyuna duyurmak üzere 15 Nisan 2013 Pazartesi günü İstanbul Tabip Odası’nda bir basın toplantısı düzenlendi.

Basın toplantısına, TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Özdemir Aktan, TTB Merkez Konseyi Üyesi Dr. Osman Öztürk, İstanbul Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Taner Gören, SES İstanbul Şubeleri adına Hıdır Doğan ve Devrimci Sağlık-İş Sendikası Genel Sekreteri Gürsel Kaya katıldı.

Toplantıda ilk konuşmayı Prof. Dr. Özdemir Aktan şunları söyledi: “Dr. Ersin Arslan’ın öldürülmesinin üzerinden 1 yıl geçti. Şiddet daha da arttı. Sağlık Bakanlığı ve yöneticilerse bu tehlikeli gidişi seyretmekle yetindi. TTB olarak önerdiğimiz TBMM Sağlıkta Şiddeti Araştırma Komisyonu nihayet kuruldu ancak geçen bunca zamanda hala bir rapor oluşturup açıklayamadı. Bakanlık sağlıkta şiddetin artmadığını iddia etmekte ama sadece basın-yayın organlarına baktığımızda bile hemen her gün yeni bir şiddet olayının yaşandığını görmekteyiz. Ne yazık ki uygulanan sağlık politikaları sebebiyle hasta-hekim ilişkisi zedelenmiş, şiddet de buna bağlı olarak artmıştır. TTB olarak önerdiğimiz yasal düzenlemeler yapılması önerimiz de halen hayata geçirilmiş değil. Ancak taleplerimizin takipçisiyiz. Bakanlıkla da görüşmelerimizi sürdürüyoruz. Yine sağlıkta şiddeti görünür kılmak, sağlıkta şiddetin önlenmesi yönünde adımlar atılmasını sağlamak üzere, Dr. Ersin Arslan’ın öldürüldüğü gün olan 17 Nisan’ın ‘Uluslararası Sağlık Çalışanlarına Yönelik Şiddeti Önleme Günü’ olarak belirlenmesi için Dünya Sağlık Örgütü’ne başvurduk. Bu çabalarımızın bir adımı olarak ve sevgili Dr. Ersin Arslan’ı anmak üzere 17 Nisan Çarşamba günü tüm ülkede, tüm sağlık kurumlarında sağlık hizmeti sunamayacağız. Sağlık Bakanlığı’na ve Kamu Hastane Birlikleri Kurumu’na o gün merkezi olarak hasta randevusu verilmemesi yönünde, hastalarımızın mağdur edilmemesi için başvuruda bulunduk. Mücadelemiz, Sağlıkta Dönüşüm Programı’yla yaratılan tahribatın önlenmesine, nitelikli bir sağlık ortamının yaratılmasına, hekim-hasta ilişkisinin düzelmesine yöneliktir. Hastalarımızdan destek ve dayanışma bekliyoruz”.

İstanbul Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Taner Gören ise tüm Türkiye’de olduğu gibi İstanbul’da da Dr. Ersin Arslan’ın öldürüldüğü gün olan 17 Nisan’da, sağlıkta şiddetin son bulması, nitelikli bir sağlık ortamının yaratılması ve güvenli-güvenceli bir çalışma ortamının sağlanması için sağlık hizmeti sunmayacaklarını, tüm sağlık kurumlarında saat 09.00’da Dr. Ersin Arslan’ı anma etkinlikleri gerçekleştireceklerini, saat 11.00’de ise İstanbul Tıp Fakültesi Temel Bilimler önünde buluşup İl Sağlık Müdürlüğü önüne yürüyeceklerini ve Ersin Arslan’ın vurulduğu saat olan 12.45’te basın açıklaması yapacaklarını duyurdu.

Dr. Gören, “Sağlıkta şiddeti doğuran önemli bir faktör olarak hasta-hekim ilişkisinin zedelenmesini görüyoruz. Bu sorunun önemli noktalarından biri de hastalarımıza yeterli süre ayırma imkanımızın ortadan kaldırılmasıdır. Yeterli, nitelikli bir sağlık hizmeti alamayan hastalar sorumlu olarak gördükleri hekimlere ve sağlık çalışanlarına şiddet uygulamaktalar. Bizim mücadelemiz nitelikli bir sağlık ortamı oluşturulması mücadelesidir. Halkımızın desteğini bekliyoruz” diye konuştu.

Devrimci Sağlık-İş Sendikası Genel Sekreteri Gürsel Kaya ise taşeron işçilerin sağlıkta yaşanan fiziki şiddetin yanı sıra ekonomik şiddetin de hedefi olduğunu dile getirerek şunları söyledi: “Sağlıkta Dönüşüm Programı’yla sağlık hizmetleri ve çalışanlar taşeron şirketlerin insafına terk edildi. Taşeron sağlık işçileri açlık sınırının altındaki ücretlere mahkum edildi. Yani bir de ekonomik anlamda şiddete maruz bırakıldık. Sağlıkta Dönüşüm Programı’yla bizlere dayatılan zulme, yoksulluğa, güvencesizliğe dur demek için 17 Nisan’da alanlarda olacağız. Ne kadar para o kadar sağlık anlayışına karşı alanlarda olacağız. İnsanca bir çalışma, insanca bir yaşama ortamı için alanlarda olacağız”.

Yapılan konuşmaların ardından ortak basın açıklamasını Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası Bakırköy Şube Başkanı Hıdır Doğan okudu.

 

Basın Açıklaması
15.04.2013

Artık Yeter/17 Nisan Çarşamba Günü G(ö)REVdeyiz

HASTALARI DİLENCİ, SAĞLIK ÇALIŞANLARINI HEDEF TAHTASI YERİNE KOYANLARA İSYAN EDİYORUZ

Dün Edirne’de çok çirkin bir olay yaşandı.

İlacını bulamayan kanserli bir hasta sorununun çözümü için Çevre ve Şehircilik Bakanı’ndan yardım istedi. Bakan Erdoğan Bayraktar ise kanser hastasına dilenci muamelesi yaptı, cebine para sıkıştırarak savuşturmaya kalktı.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın bir kanser hastasıyla empati kurmaktan bile yoksun bu çirkin davranışını esefle karşılıyor ve kınıyoruz. (Umarız; “Ben dilenci değilim. İnsanlık konusunda bir kez daha hayal kırıklığına uğradım. Görüyorum ki çaresizliği hiç tatmamışsınız hayatınızda.” diyerek kendisine verilen parayı iade eden kanserli hastanın verdiği insanlık dersini anlamıştır.)

Halkımızı dilenci yerine koyan AKP Hükümeti, on yıldır uyguladığı politikalarla sağlık çalışanlarını da hedef tahtasına çevirdi.

Dr. Göksel Kalaycı, 11 Kasım 2005’te, İstanbul’da,

Dr. Ali Menekşe, 4 Şubat 2008’de, Giresun’da,

Dr. Ersin Arslan, 17 Nisan 2012’de, Gaziantep’te öldürüldüler!

Dr. Ersin Arslan’ın ölümünden bu yana bir yıl geçti, sağlıkta şiddet olanca hızıyla devam ediyor.

Hasta bakmaya, ameliyat yapmaya korkar hale geldik.

Çünkü; acil servislerde, polikliniklerde, yoğun bakımlarda, hastane koridorlarında, aile sağlığı merkezlerinde tehdit ediliyor, saldırıya uğruyor, dövülüyor, bıçaklanıyor, öldürülüyoruz.

Sağlık Bakanlığı Sağlıkta Şiddeti Önleme Yasası’nı çıkarmamakta direniyor, TBMM’de kurulan Sağlıkta Şiddeti Araştırma Komisyonu bir yıldır raporunu yaz(a)mıyor; Hükümet seyretmeye devam ediyor!

Sağlıkta şiddetin basit bir hasta-sağlık çalışanı anlaşmazlığından kaynaklanmadığını biliyoruz.

Sağlık ortamımızı savaş alanına çeviren bu şiddetin on yıldır uygulanan sağlık politikalarından kaynaklandığını biliyoruz.

Sorumluları biliyoruz:

Sevgisiz, hürmetsiz, değerbilmez sağlık yöneticileri,

Sağlık çalışanlarının sırtından ucuz oy avcılığı yapan politikacılar,

“Hekimlerin eli hastaların cebinde” diyenler,

“Doktor efendi dönemi bitti” diye buyuranlar,

Mesleki itibarımızı yok edenler,

Kendi başarısızlıklarını gizlemek için bizleri hedef gösterenler,

Sağlık çalışanlarını hastalara kırdıranlar,

SUÇLU SİZSİNİZ!

Artık yeter,

Dr. Ersin Arslan’ın ölüm yıldönümünde, sağlıkta şiddete isyan ediyoruz!

17 Nisan 2013 Çarşamba günü G(ö)REVdeyiz.

O gün aciller, yatan hastalar, kanserliler, diyaliz hastaları dışında hasta kabul edilmeyecek, hizmet üretilmeyecek.

Sabah sağlık kurumlarının önlerinde toplanarak Dr. Ersin Arslan için saygı duruşunda bulunacak, basın açıklamaları okuyacağız. Dr. Ersin Arslan’ın vahşice bıçaklandığı öğle saatlerinde ise hastane bahçelerinde, alanlarda, sağlık müdürlüklerinin, Sağlık Bakanlığı binalarının önünde yürüyüşler gerçekleştireceğiz.

O gün bütün sağlık çalışanları, bütün sağlık kurumlarının bahçelerinden hep birlikte tek bir yürek olup seslenecek:

Böyle sağlık sistemi olmaz,

Bu şiddet sona Ers!n.

TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ MERKEZ KONSEYİ

İSTANBUL TABİP ODASI

SAĞLIK VE SOSYAL HİZMET EMEKÇİLERİ SENDİKASI (SES) İSTANBUL ŞUBELERİ

DİSK DEVRİMCİ SAĞLIK-İŞ