Şifremi Unuttum

Klimik 2013 İkinci Gün Sunumları

Fotoğraflar İçin [Tıklayınız]

14 Mart 2013 Perşembe
Salon A Salon B Salon C
08.15-09.15 Birlikte Tartışalım (UYBİS VI) Birlikte Tartışalım 1  Olgu Tartışması 1
Yoğun Bakım Hastasında Antibiyotik Kullanımı Sağlık Çalışanlarının Sağlığı: Kan ve Vücut Sıvılarıyla Bulaşan İnfeksiyonlar Kronik Hepatit Olguları
Yöneten: Ata Nevzat YALÇIN Yöneten: Başak DOKUZOĞUZ Yöneten: Celal AYAZ
Kritik Durumdaki Hastada Farmakokinetik/ Farmakodinamik
Alpay AZAP PDF
Kırım-Kongo Kanamalı Ateşi
Aysel KOCAGÜL-ÇELİKBAŞ PDF
Tartışmacılar
Renal Replasman Tedavisinin Antibiyotiklere Etkisi
Emre TUTAL PDF
Hepatit C
Ali ASAN PDF
Gebelik ve HBV
Nazlım AKTUĞ-DEMİR PDF
HIV/AIDS
Deniz GÖKENGİN PDF
İmmünosüpresyon ve HBV
Orhan YILDIZ PDF
HIV ve HCV Koinfeksiyonu
Ziya KURUÜZÜM PDF
09.20-10.20 Mini Simpozyum (UYBİS VI) Mini Simpozyum 2 Mini Simpozyum 3
Sepsis Toplum Kökenli İnfeksiyonlarda Güncel Durum-1 İnfeksiyon Hastalıklarında Yeni Moleküler Tanı Yöntemleri
Oturum Başkanı: Ali MERT Oturum Başkanı:
Mehmet TAŞYARAN
Oturum Başkanı: 
Serhan SAKARYA
Patogenez: Yenilik Var mı? Akut Tonsillofarenjit Solunum Paneli
İsmail CİNEL PDF Özgür GÜNAL PDF Gülay KORUKLUOĞLU PDF
Hemodinamik Hedefler Akut Rinosinüzit Merkezi Sinir Sistemi Paneli
Ferda KAHVECİ PDF Özge TURHAN PDF Kenan MİDİLLİ PDF
Antibiyotik Dışı Tedavi Yaklaşımları Pnömoniler
Figen ESEN PDF Sema ALP-ÇAVUŞ PDF
10.20-10.35 Çay / Kahve Arası
10.35-11.35 Konferans (UYBİS VI) Konferans 2 Yılın Ses Getiren Makaleleri
Oturum Başkanı:
Atilla RAMAZANOĞLU
Oturum Başkanı: Mustafa ERTEK Oturum Başkanı: Ekin ERTEM
İnfeksiyonların Tanısı ve İzleminde Prokalsitonin ve Diğer Belirteçlerin Kullanımı
Atahan ÇAĞATAY PDF
Ülkemizde Kuduz
Necla TÜLEK PDF
Sunanlar
Çağrı BÜKE PDF
Esra TANYEL PDF
11.35-12.35 Uydu Simpozyum 1
(Merck Sharp Dohme İlaçları Ltd. Şti.’nce  Düzenlenmiştir)
Kronik Hepatit C Tedavisinde Yeni Dönem
Oturum Başkanı: Sıla AKHAN
Klinik Çalışmalarla Üçlü Tedaviye Bakış
Bilgehan AYGEN
Günlük Pratikte PI Kullanımı ve Gerçek Yaşam Verileri
Sabahattin KAYMAKOĞLU 
12.35-13.30 Öğle Yemeği
13.30-14.30 Uydu Simpozyum 2
(Gilead Sciences İlaç Ticaret Ltd. Şti.’nce Düzenlenmiştir)
14.30-16.00 Simpozyum (UYBİS VI) Simpozyum 1 Simpozyum 2
Ventilatörle İlişkili Pnömoni:
Güncel Durum
Gram-Negatif Bakterilerde Antibiyotiklere Direnç Sorunu ve Çözüm Arayışı Kronik Viral Hepatit:
Güncel Durum
(Klimik Derneği Antibiyotik Direnci Çalışma Grubu’nca Düzenlenmiştir) (Klimik Derneği Viral Hepatit Çalışma Grubu’nca Düzenlenmiştir)
Oturum Başkanı: Filiz AKATA Oturum Başkanı:
Levent GÖRENEK
Oturum Başkanı: 
Sıla AKHAN
PDF
 
Ventilatörle İlişkili Pnömoni Tanısı ve Biyobelirteçler
Aynur ENGİN PDF
Gram-Negatif Enterik Bakteriler
Ayşe WILLKE PDF
Viral Hepatit Epidemiyolojisi
Hande HARMANCI PDF
Ventilatörle İlişkili Pnömoninin Antimikrobiyal Tedavisi
Lütfiye MÜLAZIMOĞLU PDF
Acinetobacter Türleri
Oral ÖNCÜL PDF
HBV’de Direnç ve Türkiye Sonuçları
Murat SAYAN PDF
Ventilatörle İlişkili Pnömoninin Önlenmesi ve Demetlerin Rolü
Öznur AK PDF
Pseudomonas, Stenotrophomonas ve  Burkholderia Türleri
Gülden ERSÖZ PDF
HBV’de Dirençli Hasta Yönetimi
Bilgehan AYGEN PDF
SUT Hepatitleri Nasıl Tedavi Ediyor?
Bahar ÖRMEN PDF
16.00-16.15 Çay / Kahve Arası
16.15-17.00 Sözel Sunumlar (UYBİS VI)
Oturum Başkanı:
İlhan ÖZGÜNEŞ
Sözel Sunumlar 1
Oturum Başkanı: Ayşe ARISOY
Sözel Sunumlar 2
Oturum Başkanı: Dilek KILIÇ
17.00-18.00 Poster Tartışması (UYBİS VI)
Oturum Başkanı: Serpil EROL
Poster Tartışması  1
Oturum Başkanı: Şaban ÇAVUŞLU
18.00-19.00 İHKMEYK 
8. Olağan Genel Kurul Toplantısı
19.00-20.00 İHKMEYK 
3. Eğitim Üst Kurulu Toplantısı
22.00-24.00 Sosyal / Kültürel  Program  (Tıp Bayramı)