Şifremi Unuttum

Klimik 2013 Sözel ve Poster Bildiri Ödülleri

Sözel Bildiri Ödülleri
1. SS-19.  S. boulardii  uygulamalarının H. pylori’nin mide ve duodenal epitelyumda oluşturduğu enfeksiyonların eradikasyonundaki rolünün in vitro hücre kültürü yöntemi ile belirlenmesi.
Serhan Sakarya, Necati Günay

 

 

2. SS-18. Transözefageal ekokardiyografi ilişkili bakteriyemi salgını.
Sema Alp Çavuş, Zeynep Gülay, Ziya Kuruüzüm, Ülker Uysal, Aliye Çınar, Gül Aygün, Ayşe Yüce

 

 

3. SS-14. HBsAg kantitatif düzeyi ile hepatit B’nin klinik-virolojik-serolojik durumu arasındaki ilişki.
Emel Aslan, Reşit Mıstık, Esra Kazak, Selim Giray Nak, Güher Göral

 

 

Poster Bildiri Ödülleri
1. P18-14. Türkiye’de HIV-1 ile enfekte antiretroviral naif bireylerde primer ilaç direnci mutasyonları
Murat Sayan, Fatma Sargın, Dilara İnan, Asuman İnan, Bahar Örmen, Alper Gündüz

 

 

2. P04-13. Metisiline dirençli Staphylococcus aureus izolatlarının epidemiyolojik ve moleküler özelliklerinin araştırılması: Çok merkezli çalışma.
Devrim Dündar, Ayşe Willke, Murat Sayan, Meliha Meriç Koç, Özay Arıkan Akan, Bülent Sümerkan, Neşe Saltoğlu, Celal Ayaz, İftihar Köksal

 

 

3. P09-01. Toplum kökenli sepsis, ağır sepsis ve septik şok olgularında sFas ve sFasL düzeylerinin araştırılması.
Ferah Budak, Esra Kazak, Halis Akalın, Barbaros Oral, Yasemin Heper, Emel Yılmaz, Reşit Mıstık, Safiye Helvacı, Güher Göral, Okan Töre