Şifremi Unuttum

7. Ultrasonografi Eşliğinde Uygulamalı Karaciğer Biyopsisi Kursu 12 Nisan 2013’te Isparta’da Yapılıyor

TÜRK KLİNİK MİKROBİYOLOJİ VE İNFEKSİYON HASTALIKLARI DERNEĞİ’NDEN DUYURU

Derneğimizin Viral Hepatit Çalışma Grubu (VHÇG) tarafından 12 Nisan 2013 Cuma günü Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’nde 7. Ultrasonografi Eşliğinde Uygulamalı Karaciğer Biyopsisi Kursu düzenlenecektir. Kursun programı, amaç ve yöntemi, katılım koşulları ve başvuru formu aşağıdadır.

Saygılarımızla.

Klimik Derneği Yönetim Kurulu

 

7. ULTRASONOGRAFİ EŞLİĞİNDE UYGULAMALI KARACİĞER BİYOPSİSİ KURSU

9.00-9.15 Açılış

Doç. Dr. Füsun Zeynep AKÇAM                                                                                   
Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi

İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

9.15-12.00 Ultrasonografi Eşliğinde Karaciğer Biyopsisi: Teorik Bilgi ve Uygulama

Prof. Dr. Bumin DEĞİRMENCİ                                                                                         
Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi
Radyodiyagnostik Anabilim Dalı

12.00- 13.00 Öğle Yemeği

13.00-13.30 Kronik Viral Hepatitlerin Tanısında Karaciğer Biyopsilerinin Derecelendirilmesi ve Evrelendirilmesi

Doç. Dr. Metin ÇİRİŞ
Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi
Patoloji Anabilim Dalı

13.30-15.00 Patoloji Yorumlarıyla Kronik Hepatit B Olguları

Prof. Dr. Necla TÜLEK 
Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi
İnfeksiyon Hastalıkları Kliniği

Doç. Dr. Metin ÇİRİŞ
Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi
Patoloji Anabilim Dalı

15.00-15.30 Kahve Molası

15.30-17.00 Patoloji Yorumlarıyla Kronik Hepatit C Olguları

Prof. Dr. Bilgehan AYGEN
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi
İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

Doç. Dr. Metin ÇİRİŞ
Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi
Patoloji Anabilim Dalı

 

AMAÇ VE YÖNTEM

Kursun amacı, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji uzmanlarının, kendi  merkezlerinde ve kendi sorumluluklarında karaciğer biyopsisi yapmaya özendirilmesi, onlara bu konuda özgüven kazandırılması ve böylece kronik viral hepatit hastalarının izlenip tedavi edilmelerinin yaygınlaştırılmasıdır.

Bu amaca ulaşmak için, kursiyerlerin, nispeten yüksek sayıda kronik viral hepatit infeksiyonu tanı, tedavi ve takibi  yapan bir  merkezdeki karaciğer biyopsisi uygulamasını bizzat yerinde görmesi sağlanmaktadır.

Kursiyerler, merkezine göre değişmek üzere, ya sadece ultrasonografi eşliğinde ya da kör biyopsi olarak, en az altı hasta üzerinde yapılan uygulamaları ve bu sırada yapılan açıklamaları, küçük gruplara bölünerek, yakından izlemekte ve bu sırada soru sorabilmektedir.

Ayrıca, gerçek olgular üzerinde, daha önceden bu olguların preparatlarını inceleyerek slaydlarını hazırlamış olan deneyimli bir patolog eşliğinde interaktif bir tartışma yapılmaktadır.

 

KATILIM KOŞULLARI

1. Kursa başvurmak için Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği üyesi olmak gerekmektedir.

2. Kurs, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji uzmanlarına ve uzmanlık öğrencilerine yöneliktir.

3. Kursa 20 katılımcı kabul edilecektir.

4. Başvurular değerlendirilirken başvuru tarihi esas alınacaktır.

5. Son başvuru tarihi 6 Nisan 2013’tür.

6. Başvuruların 20’yi geçmesi durumunda İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji uzmanlarına öncelik tanınacaktır.

7. Kurs, Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’nde yapılacaktır.

8. Başvuru sahiplerinin üye ödenti borcu olmaması gerekmektedir.

9. Kursa katılım ücretsizdir.

10. Gereksinim duyan katılımcıların ulaşım giderleri karşılanacaktır.

11. Konaklamak zorunda olan katılımcılar otelde konaklayabilecektir.

 

7. ULTRASONOGRAFİ EŞLİĞİNDE UYGULAMALI KARACİĞER BİYOPSİSİ KURSU
(12 Nisan 2013, Isparta)

BAŞVURU FORMU

Başvuru Adresi:   klimik@klimik.org.tr ve fusunakcam@sdu.edu.tr (Doç. Dr. Füsun Zeynep AKÇAM, Kurs Koordinatörü)

Lütfen, ulaşım ve konaklama isteyip istemediğinizi ve asistansanız kaçıncı eğitim yılınızda olduğunuzla birlikte aşağıdaki iletişim bilgilerinizi belirtiniz.

ADI SOYADI:
UNVANI:
KURUMU:
GSM:
E-POSTA:
ULAŞIM (istenirse):
KONAKLAMA (istenirse):