Şifremi Unuttum

İHKMEYK 8. Olağan Genel Kurul Toplantısı Gündemi

TÜRK KLİNİK MİKROBİYOLOJİ VE İNFEKSİYON HASTALIKLARI  DERNEĞİ
İNFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ
EĞİTİM VE YETERLİK KURULU (İHKMEYK) 

8. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI

 14 Mart 2013 Perşembe

Saat 18.00

(XVI. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi, Antalya)

GÜNDEM

  1. Açılış ve Divan Heyeti oluşturulması
  2. Dördüncü  Dönem İHKMEYK Yürütme Kurulu faaliyet raporunun okunması
  3. İHKMEYK Çalışmaları ile ilgili sunum
  4. Denetleme Kurulu raporunun okunması
  5. Yürütme Kurulu’nun aklanması için oylama
  6. Beşinci Dönem için Yürütme Kurulu ve Denetleme Kurulu seçimi
  7. Dilekler ve kapanış