Şifremi Unuttum

Klimik 2013 İçin Kayıt ve Konaklama Desteği Verilecektir

Sayın Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği Üyesi,

XVI. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi için kayıt ve konaklama (ulaşım hariç) desteği verilecektir.

Durumu aşağıdaki koşullara uyan üyelerimiz 15 Şubat 2013 tarihine kadar klimik@klimik.org.tr adresine başvurabilirler.

Saygılarımızla.

Klimik 2013 Düzenleme Kurulu

Başvuru Koşulları
1. Beşeri ruhsat/izin sahibi herhangi bir firmadan katılım desteği almamış olmak.
2. Sınava girerek İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Yeterlik Belgesi‘ne sahip olmuş olmak.
3. Üye ödenti borcu olmamak.