Şifremi Unuttum

Sağlık Çalışanlarının Sağlığı 4. Ulusal Kongresi Hazırlıkları Başladı

 

TÜRK KLİNİK MİKROBİYOLOJİ VE İNFEKSİYON HASTALIKLARI DERNEĞİ’NDEN DUYURU

Türk Tabipleri Birliği bünyesinde çalışmalarını sürdüren Sağlık Çalışanlarının Sağlığı Çalışma Grubu 15 Aralık 2012’de Ankara’da toplandı. Toplantıda sağlık çalışanlarının maruz kaldıkları mesleksel sorunlar ve yapılabileceklerin yanı sıra, gelecek yıl yapılması planlanan Sağlık Çalışanlarının Sağlığı 4. Ulusal Kongresi‘nin hazırlıkları ele alındı.

Toplantıya Derneğimizi temsilen Genel Sekreterimiz Prof. Dr. Önder Ergönül katıldı ve Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği olarak özellikle “sağlık çalışanlarının mesleksel biyolojik riskleri” konusunun bilimsel sorumluluğunu üstlenmeye hazır olduğumuzu ve kongrenin düzenlenmesinde aktif olarak yer alacağımızı açıkladı.

Saygılarımızla.

Klimik Derneği Yönetim Kurulu

Türk Tabipleri Birliği’nden