Şifremi Unuttum

İzmir’de Asistan Doktorlardan Eylem

Hekimedya.Org

İzmir’de Asistan Hekimler G(ö)revde

Asistan hekimler Bozyaka Eğitim Araştırma Hastanesi, İzmir Atatürk Yeşilyurt Eğitim  ve Araştırma Hastanesi  ve Dr.Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde “iş güvencesi, gelir güvencesi, gelecek güvencesi ve sağlık hakkına sahip çıkmak için” G(ö)revde.

Hekimler “aldıkları uzmanlık eğitimindeki yetersizlikler, olumsuz çalışma koşulları ve emeklerinin karşılığında aldıkları yetersiz ve sabit olmayan ücretlere dikkat çekmek için bugün üç hastanede taleplerini eğitim görevlileri ve hastalar ile paylaşarak poliklinik hizmeti üretmeyecek.

Üç hastanede görev yapan hekimler saat 12.30’da Bozyaka Eğitim Araştırma Hastanesi’nde bir basın açıklaması yaptı.

Türk Tabipleri Birliği, asistan hekimlerin bu eylemine verdiği desteği, İzmir (Bozyaka) Eğitim Araştırma Hastanesi Başhekimi ve Hastane Yöneticisine, Dr.Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi ve Hastane Yöneticisine, Atatürk (Yeşilyurt) Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi ve Hastane Yöneticisine, İzmir Güney Kamu Hastaneler Birliği’ne ve SES, Sağlık-Sen, Genel Sağlık İş İle Türk Sağlık Sen İzmir Şubeleri’ne çektiği faks ile bildirdi.

13.30: Basın açıklaması sona erdi. Yapılan konuşmalarda asistanlar, bu etkinliğin yalnızca asistanların yaşadıkları sorunlara değil, tüm sağlık çalışanlarının sorunlarına dikkat çekmek amacıyla yapıldığı belirtildi. Asitanlar, şu talepleri sıraladı:

“Ödemelerin güvenceli biçimde temel ücrete eklenerek ve emekliliğe yansıyacak şekilde verilmesini
talep ediyoruz. Hakkımız olan emeğimizin karşılığını istiyoruz.

Sağlık kurumlarında öncelik işletmecilik ve kara değil, Halkımızın nitelikli sağlık hizmeti alabilmesi
için bilimselliğe Yeterli ve uluslararası standartlara uygun uzmanlık eğitimini almak istiyoruz.

Ek, Eğitim ve Araştırmaya öncelik verilmesini istiyoruz.

Otuz altı saat ve üzerinde çalışmaya zorlanmaya karşı çalışma süresi ve çalışma şartlarının
düzeltilmesini istiyoruz.

Fiziki ve teknik yetersizliklerin düzeltilmesini istiyoruz.

İş güvencesi, gelir güvencesi, gelecek güvencesi ve can güvencesi istiyoruz.”

13.00: Eyleme tüm Türkiye’deki üniversite ve eğitim araştırma hastanelerinden destek açıklamaları geliyor. Asistan hekimlerin eylemine diğer sağlık emekçileri de destek veriyor.

Asistan hekimler yaptıkları basın açıklamasında “Artık yeter” dedi ve daha iyi programlanmış eğitim, iş güvencesi, daha insani koşullarda hayatlarını sürdürecek emekliliklerine yanıyan ücretlendirme istedi.

Asistan hekimler adına konuşan Altan Gökgöz kendilerini şöyle tanıttı: “Bizler  eğitim alalım ve halkımıza daha iyi sağlık hizmeti sunalım diye geldiğimiz bu hastanelerde hergün daha fazla kar elde etmek isteyen bir sağlık sisteminin tüm angaryasını omuzlayan, 36 saat çalışan, yeterli ve uluslararası standartlara uygun bir eğitim almaktan çok uzakta olan asistan hekimleriz.”
Yöneticilerin iki dudağı arasındaki ve garantisi olmayan ek ücretlendirme sistemi ve doktorları birbirine düşüren performans sisteminin ağırlığı altında ezildiklerini söyleyen Gökgöz, “Daha önce hiç olmadığımız kadar mutsuz ve huzursuzuz.” dedi.
Yanlış sağlık politikaları nedeniyle ölen Melike Erdem ve Ersin Arslan’ı unutmayacaklarını vurgulayan Gökgöz, “Mevcut sağlık sistemi sadece biz asistan hekimleri, uzman doktorları değil; ebesinden, hemşiresine, sağlık memurundan, sağlık teknisyenine tüm sağlık çalışanlarını çok olumsuz etkilemekte, birbirimizden ayırmakta ve mutsuz çoğunluklar yaratmaktan başka bir işlevi bulunmamaktadır. Hiçbir sağlık çalışanı emeğinin karşılığını tam olarak alamamaktadır” diye konuştu.

Uzmanlık eğitimi ile ilgili sıkınıtılarının bugüne kadar geri plana atılmasından şikayet eden asistanlar, eylemlerinin sonrasında yöneticiler ve uygulayıcılar tarafından başlatılabilecek idari soruşturmalar, baskı ya da herhangi bir mobbing durumu oluşursa, daha uzun sürecek “görev” etkinliği ile karşılık verecekleri konusunda uyardı. Açıklamaya Türk Tabipler Birliği, SES İzmir Şubesi, Türk Sağlık Sen 2 Nolu Şube, Genel Sağlık İş İzmir Şubesi destek verdi.

TTB’nin kurumlara gönderdiği destek mesajı için tıklayınız .

Türk Tabipleri Birliği

Ulusal Kanal

AsistanHekim.org

Halkın Habercisi

Ege Postası

Video Odatv

Bugün

Evrensel

Ege’de Bugün

BırGün

SoL