Şifremi Unuttum

6. Ultrasonografi Eşliğinde Uygulamalı Karaciğer Biyopsisi Kursu (14 Aralık 2012, Ankara) Raporu

Kurs Fotoğrafları için [Tıklayınız]

TÜRK KLİNİK MİKROBİYOLOJİ VE İNFEKSİYON HASTALIKLARI (KLİMİK) DERNEĞİ BAŞKANLIĞINA,

Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği Viral Hepatit Çalışma Grubu (VHÇG) adına organizasyonunu üstlendiğimiz 6. Ultrasonografi Eşliğinde Uygulamalı Karaciğer Biyopsisi Kursu 14 Aralık 2012 tarihinde, Ankara’da S.B. Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde gerçekleştirildi. Kursa 12’si Ankara’dan olmak üzere çeşitli illerden toplam 22 kursiyer dahil oldu. Kursiyerlerin 13’ü uzman, dokuzu asistan doktor olarak çalışıyordu.

Sabah saat 09.00’da Hastanemizin Seminer Salonunda Prof. Dr. Necla TÜLEK tarafından açılış konuşması yapıldı. Takiben Prof. Dr. Onur URAL ve Uzm. Dr. Pelin DEMİR-GÜMÜŞDAĞ tarafından karaciğer biyopsisi uygulamaları hakkında teorik sunumlar gerçekleştirildi. Saat 10.30- 12.30 arasında toplam altı hastanın biyopsisi yapıldı. Biyopsi işlemi kliniğimizde iki kişilik odalarda gerçekleştirildi. Ultrasonografi eşliğinde biyopsileri Uzm. Dr. Pelin DEMİR-GÜMÜŞDAĞ, ultrasonla işaretlendikten sonraki kör biyopsileri ise Doç. Dr. Cemal BULUT gerçekleştirdi. Son model ultrasonografi cihazı Radyoloji Ünitemizden kliniğimize getirildi. Bir gün önce kliniğimizdeki seminer odası ile hasta odaları arasında kablo döşenerek yapılan hazırlık sayesinde kursiyerlerin ultrasonografi eşliğinde biyopsileri sesli görüntü ile canlı olarak izlemeleri sağlandı. İşlem sırasında hasta hazırlığı, biyopsi iğneleri ve diğer ayrıntılar hakkındaki pratik bilgiler uygulayıcılar tarafından verildi ve kursiyerlerin tüm soruları yanıtlanmaya çalışıldı. Yirmi iki kursiyer üç gruba bölünerek toplam üç kez biyopsi izlemeleri sağlandı. Öğle arası sıcak bir ortamda topluca yenen yemekten sonra saat 13.30’da kursa devam edildi. Prof. Dr. Yeşim GÜRBÜZ tarafından Kronik viral hepatitlerin tanısında karaciğer biyopsilerinin derecelendirilmesi ve evrelendirilmesi konulu sunum yapıldı. Daha sonra Doç. Dr. Murat SAYAN tarafından HBV’de oral antiviral tedavi ne kadar masumdur? konulu sunum gerçekleştirildi. Ardından interaktif olgu sunumlarına geçildi. Hepatit B ve C hastalarının patoloji kesitleri Kocaeli Üniversitesi’nden Prof.Dr. Yeşim GÜRBÜZ’e önceden ulaştırılarak hazırlık yapması sağlanmıştı. Doç. Dr. Günay ERTEM tarafından hepatit B olgularının,  Prof. Dr. Sıla AKHAN tarafından hepatit C olgularının klinik, laboratuvar, tedavi yanıt ve takipleri tartışıldı. Hastaların biyopsi sonuçlarının sunulması sırasında Prof. Dr. Yeşim GÜRBÜZ söz aldı ve böylece dinamik ve başarılı bir oturum gerçekleşti.

Kursun bilimsel programı saat 17.00 sularında sonlandı. Toplantı süresince resimler çekildi. En sonunda toplantı salonunda kursiyer ve eğitimcilerin katılımıyla toplu fotoğraf çekildi. Ardından tüm eğitimcilerin katılımıyla kursiyerlere sertifikaları dağıtıldı. Eğitimcilere de teşekkür belgeleri Prof. Dr. Necla TÜLEK tarafından verildi. Katılımcıların memnun ayrıldığı kursumuz kapanış töreniyle sonlandı.

Hastanemizde böyle bir kurs düzenleyebilme şansını ve desteğini bize veren Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği Yönetim Kurulu‘na, kursumuza koşulsuz eğitim desteği vererek katkıda bulunan Novartis Ürünleri San. ve  Tic. Ltd. A.Ş.’ye ve organizasyonda emeği geçen Süer Turizm çalışanlarına teşekkür ederiz.

Saygılarımızla.

Doç. Dr. Günay ERTEM                                                                           Prof. Dr. Necla TÜLEK

S. B. Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi
İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği