Şifremi Unuttum

XVIII. Tıpta Uzmanlık Eğitimi Kurultayı (22-23 Aralık 2012, İzmir)

XVIII. Tıpta Uzmanlık Eğitimi Kurultayı (22-23 Aralık 2012, İzmir) [Tıklayınız]

Sayı:13-747

Türk Tabipleri Birliği-Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Kurulu Başkanlığı
Gazi Mustafa Kemal Bulvarı
Şehit Daniş Tunalıgil Sok. No.2 Kat 4
06570 Maltepe-Ankara

19 Aralık 2012

TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ-UZMANLIK DERNEKLERİ EŞGÜDÜM KURULU BAŞKANLIĞINA,

XVIII. Tıpta Uzmanlık Kurultayı (22-23 Aralık 2012, İzmir) kapsamında 22 Aralık  2012 tarihinde İzmir Tabip Odası işbirliği ve ev sahipliğinde Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde toplanacak olan TTB-UDEK Çalışma Grupları Genel Kurulu’nda Derneğimizi temsil edecek olan üyelerimizin adları ve iletişim bilgileri aşağıda gösterilmiştir.

Saygılarımla.

Prof. Dr. Önder ERGÖNÜL
Genel Sekreter

Etik Çalışma Grubu:
Prof. Dr. Fatma ULUTAN
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

İlaç ve Teknoloji Çalışma Grubu:
Prof. Dr. Çağrı BÜKE
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

Toplum Sağlığını Geliştirme Çalışma Grubu:
Yrd. Doç. Dr. Sema ALP-ÇAVUŞ
Dokuz Eylül  Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı  

Sürekli Tıp Eğitimi / Sürekli Mesleki Gelişim Çalışma Grubu:
Prof. Dr. Ayşe YÜCE
Dokuz Eylül  Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

Asistan ve Genç Uzman Hekimler Çalışma Grubu:
Dr. Okan DERİN
İstanbul Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği

 

———- Yönlendirilmiş ileti ———-
Kimden: Dilek ASLAN
Tarih: 3 Ocak 2013 10:53
Konu: XVIII. TUEK Sonuç Bildirgesi Hakkında…
Sayın Başkan

XVIII. Tıpta Uzmanlık Eğitimi Kurultayı, TTB-UDEK tarafından, İzmir Tabip Odası işbirliği ve ev sahipliğinde 22-23 Aralık 2012 tarihlerinde İzmir’de düzenlenmiştir. Kurultaya TTB-UDEK üyesi derneklerin ve tabip odalarının 206 temsilcisi katılmıştır. Kurultay sonuç bildirgesine http://www.ttb.org.tr/udek/index.php?option=com_content&view=article&id=404:xviii&catid=63:kurutay-sonuildirgeleri&Itemid=117 adresinden ulaşılabilmektedir.

Üyelerinizle paylaşabilmeniz dileğiyle,

TTB-UDEK Yürütme Kurulu