Şifremi Unuttum

Prof. Dr. Onur Ural TTB-UDEK-UYEK Yürütme Kuruluna Seçildi

 

 

8 Aralık 2012 ‘de TTB Merkez Konseyi Yerleşkesi’nde yapılan Türk Tabipleri Birliği- Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Kurulu/Ulusal Yeterlik Kurulu (TTB-UDEK/UYEK) IX. Olağan (Seçimli) Genel Kurulu Toplantısında Derneğimizi  Yeterlik Kurulumuzun (İHKMEYK) Yürütme Kurulu Üyeleri Prof. Dr. Onur Ural ve Doç. Dr. Aysel Kocagül-Çelikbaş temsil ettiler.

Toplantıda yapılan seçimde Prof. Dr. Onur Ural Ulusal Yeterlik Kurulu (UYEK) Yürütme Kurulu’na seçildi. Kendisini kutlar, başarılar dileriz.

Saygılarımızla.

Klimik Derneği Genel Kurulu