Doğrulama için verilen süre doldu. Lütfen yenileyin.

Şifremi Unuttum

Sağlık Bakımıyla İlişkili İnfeksiyonlar Çalışma Grubu (SBİÇG)’na Başvurularınızı Bekliyoruz

TÜRK KLİNİK MİKROBİYOLOJİ VE İNFEKSİYON HASTALIKLARI DERNEĞİ’NDEN DUYURU

İlk toplantısını II. Ulusal Sağlık Bakımıyla İlişkili İnfeksiyonlar Simpozyumu (9-11 Mart 2012, İstanbul) sırasında yapan Sağlık Bakımıyla İlişkili İnfeksiyonlar Çalışma Grubu (SBİÇG)‘na katılmak üzere konuyla ilgili üyelerimizin klimik@klimik.org.tr adresine başvurmalarını bekliyoruz.

Sevgi ve saygılarımızla.

Klimik Derneği Yönetim Kurulu