Şifremi Unuttum

2. Ulusal Diyabetik Ayak İnfeksiyonları Simpozyumu (UDAİS 2012) Sunumları

1. Gün 24 Mayıs 2012, Perşembe
08.00-09.00 Kayıt
09.00-09.15 AÇILIŞ TÖRENİ
09.15-09.45 KONFERANS 1
  Oturum Başkanı: Prof. Dr. Ayşe YÜCE PDF
Diyabetik Ayak ile 30 Yıl
Prof. Dr. Muzaffer ALTINDAŞ PDF
09.45-10.45 PANEL 1 Diyabet ve İnfeksiyon
  Yöneten: Prof. Dr. Fatma SIRMATEL
Diyabet ve İmmün Sistem
Prof. Dr. Necla TÜLEK PDF
Diyabetik Hastalarda Sık Görülen İnfeksiyonlar
Prof. Dr. Ali MERT PDF
10.45-11.15 Kahve Molası
11.15-12.15 PANEL 2 Diyabetik Hastada Diyabetik Ayak Neden?
  Yöneten: Prof. Dr. Ata Nevzat YALÇIN
Patofizyoloji
Doç. Dr. Aynur ENGİN PDF
Diyabetik Nöropati
Prof. Dr. Feray KARAALİ-SAVRUN PDF
Diyabette Vasküler Hastalık
Prof. Dr. Hasan TÜZÜN
12.15-13.30 Öğle Yemeği
13.30-14.45 PANEL 3 Birinci Basamakta Diyabetik Ayak İnfeksiyonları
(Türkiye Aile Hekimleri Uzmanlık Derneği’nin Katkılarıyla)
  Yöneten: Prof. Dr. Okay BAŞAK
Birinci Basamakta Diyabetik Ayak Epidemiyolojisi ve Önemi
Doç. Dr. Serap ÇİFÇİLİ PDF
Diyabetik Ayakta Risk Faktörleri ve Riskli Bireylerin Taranması
Doç. Dr. Pınar TOPSEVER PDF
Birinci Basamakta Korunma ve Hasta Eğitimi
Yrd. Doç. Dr. Özlem TANRIÖVER PDF
14.45-15.00 Kahve Molası
15.00-16.00 PANEL 4 Diyabetik Ayak İnfeksiyonlarında Sınıflama,
Mikrobiyoloji ve Antibiyotik Tedavisi
  Yöneten: Prof. Dr. Lütfiye MÜLAZIMOĞLU
Diyabetik Ayakta Sınıflama Önerileri
Prof. Dr. Nur YAPAR PDF
Diyabetik Ayak İnfeksiyonlarında Mikrobiyolojik Örnekleme ve Etkenler
Prof. Dr. Turan ASLAN PDF
Diyabetik Ayak İnfeksiyonlarında Direnç Sorunu ve Antibiyoterapi
Prof. Dr. Neşe SALTOĞLU PDF
16.00-16.15 Kahve Molası
16.15-17.15 PANEL 5 Diyabetik Ayak İnfeksiyonunda Acil Yaklaşım
  Yöneten: Prof. Dr. Kenan HIZEL
İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Ne Yapar?
Doç. Dr. Gönül ŞENGÖZ PDF
Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Ne Yapar?
Doç. Dr. Önder KILIÇOĞLU PDF
Endokrinoloji Uzmanı Ne Yapar?
Prof. Dr. İlhan SATMAN PDF
2. Gün 25 Mayıs 2012, Cuma
09.00-10.00 PANEL 6 İnfeksiyon Hastalıkları Seyrinde Gelişen Metabolik
Sorunlara Yaklaşım
(Metabolik Sendrom Derneği’nin Katkılarıyla)
  Yöneten: Prof. Dr. Yüksel ALTUNTAŞ
Glukoz Metabolizması Bozukluklarının Değerlendirilmesi ve İnfeksiyonların Glukoz Metabolizması Üzerindeki Etkileri
Prof.Dr. Kubilay KARŞIDAĞ PDF
İnfeksiyonlu Hastada Antidiyabetik Tedavi İlkeleri
Doç.Dr. Mehmet UZUNLULU PDF
10.00-10.15 Kahve Molası
10.15-11.15 PANEL 7 Diyabette Sağlık Politikaları
  Yöneten: Doç. Dr. Ahmet Çınar YASTI
Diyabette Sağlık Politikaları (Önleme, Tanı ve Tedavi)
Doç. Dr. Serdar GÜLER PDF
Diyabetik Ayak Tedavisi ve Maliyet
Prof. Dr. İrfan ŞENCAN PDF
11.15-11.30 Kahve Molası
11.30-12.30 KONFERANS 2
  Oturum Başkanı: Prof. Dr. Haluk ERAKSOY
What’s New in the New Diabetic Foot Infection Guidelines?
Prof. Dr. Benjamin A. LIPSKY
12.30-13.30 Öğle Yemeği
13.30-14.30 UYDU SİMPOZYUM Novartis
  Oturum Başkanı: Prof. Dr. Neşe SALTOĞLU
Konuşmacı Prof. Dr. Benjamin A. LIPSKY
14.30-14.45 Kahve Molası
14.45-15.30 SÖZEL BİLDİRİLER
  Yöneten: Prof. Dr. Serpil EROL – Yrd. Doç. Dr. Onur KAYA
Prof. Dr. Serhan SAKARYA PDF
Dr. Çetin TURAN PDF
Dr. Erdal POLAT PDF
Dr. Umut TUNCER PDF
15.30-15.45 Kahve Molası
15.45-16.45 PANEL 8 Diyabetik Ayakta Ortopedik Sorunlar ve Charcot
Artropatisi
(Ayak ve Ayak Bileği Cerrahisi Derneği’nin Katkılarıyla)
  Yöneten: Doç. Dr. Önder KILIÇOĞLU
Ortopedik Cerrahide Ampütasyon
Uzm. Dr. Kaya AKAN PDF
Yükten Kurtarma
Doç. Dr. Önder KILIÇOĞLU PDF
Charcot Artropatisi
Prof. Dr. Tahir ÖĞÜT PDF
16.45-17.00 Kahve Molası
17.00-18.30 BİRLİKTE TARTIŞALIM Diyabetik Ayak Konseyleri Deneyimi
  Yöneten: Prof. Dr. Osman RODOP
İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı
Prof. Dr. Oral ÖNCÜL
İç Hastalıkları Uzmanı
Prof. Dr. Cihan TOP
Endokrinoloji ve Metabolizma Uzmanı
Doç. Dr. Sinan ÇAĞLAYAN
Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı
Prof. Dr. Osman RODOP
Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı
Doç. Dr. Ersin ÜLKÜR
Radyoloji Uzmanı
Yrd. Doç. Dr. Onur SILDIROĞLU
Tıbbi Mikrobiyoloji Uzmanı
Doç. Dr. Mustafa ÖZYURT PDF
Kalp Damar Cerrahisi Uzmanı
Uzm. Dr. Murat UĞUR
Sualtı Hekimliği ve Hiperbarik Tıp Uzmanı
Doç. Dr. Hakan AY
3. Gün 26 Mayıs 2012, Cumartesi
09.00-09.30 POSTER BİLDİRİ TARTIŞMALARI
  Yöneten: Prof. Dr. Neziha YILMAZ, Doç. Dr. Meral SÖNMEZOĞLU
09.30-09.45 Kahve Molası
09.45-10.45 PANEL 9 Diyabetik Ayak Osteomyelitinde Tanı
  Yöneten: Prof. Dr. Celal AYAZ
Fizik Muayene ve Mikrobiyolojik Tanı
Yrd. Doç. Dr. M. Bülent ERTUĞRUL PDF
Radyolojik Tanı Yöntemleri
Doç. Dr. Fatih KANTARCI PDF
Nükleer Tıp Tanı Yöntemleri
Prof. Dr. Çetin ÖNSEL PDF
10.45-11.00 Kahve Molası
11.00-12.30 PANEL 10 Olgularla Diyabetik Ayak İnfeksiyonlarını Tartışalım
  Yönetenler: Prof. Dr. Oğuz KARABAY, Doç. Dr. Nail ÖZGÜNEŞ
Olgu 1    Prof. Dr. Atahan ÇAĞATAY PDF
Olgu 2    Doç. Dr. Ayten KADANALI PDF
Olgu 3    Yrd. Doç. Dr. Şua SÜMER PDF
Olgu 4    Uzm. Dr. Ayşe BATIREL PDF
Olgu 5    Uzm. Dr. Derya ÖZTÜRK PDF
Olgu 6    Uzm. Dr. Fatma YILMAZ PDF
12.30-12.45 Öğle Yemeği (Lunch Box)
12.45-13.30 UYDU SİMPOZYUM Pfizer
13.30-14.30 PANEL 11 Diyabetik Ayak Yarası ve Yara Bakım Ürünleri
(Yara Bakım ve Doku Onarımı Derneğinin Katkılarıyla)
  Yöneten: Prof. Dr. Selçuk BAKTIROĞLU
Yara Bakımında Yardımcı Tedaviler
Prof. Dr. Selçuk BAKTIROĞLU PDF
Yara Bakım Ürünleri ve Klinik Uygulamalar
Prof. Dr. Eksal KARGI
Diyabetik Ayakta Vakum Uygulaması
Op. Dr. Fatih YANAR PDF
14.30-15.00 BİLGİLENDİRME TOPLANTISI Yara Onarımında Yeni Yaklaşımlar
  Yöneten: Prof. Dr. Selçuk BAKTIROĞLU
Yara Onarımında Epidermal Büyüme Faktörü
15.00-15.15 Yrd. Doç. Dr. M. Bülent ERTUĞRUL PDF
Kahve Molası
15.15-16.15 PANEL 12 Diyabetik Ayak İnfeksiyonlarında Biyofilm
  Yöneten: Prof. Dr. Serhan SAKARYA
Mikroorganizmalar ve Biyofilm
Prof. Dr. Ayşe WILLKE PDF
Kronik Diyabetik Ayak İnfeksiyonlarında Biyofilmin Önemi
Yrd. Doç. Dr. Ş. Barçın ÖZTÜRK PDF
16.15-16.30 Kahve Molası
16.30-17.30 PANEL 13 Hiperbarik Oksijen Tedavisi
(Sualtı Hekimliği ve Hiperbarik Tıp Derneğinin Katkılarıyla)
  Yöneten: Prof. Dr. Şamil AKTAŞ
Hiperbarik Oksijen Tedavisi
Doç. Dr. Günalp UZUN PDF
Diyabetik Ayakta Hiperbarik Oksijen
Doç. Dr. Şenol YILDIZ PDF
Diyabetik Ayakta Hiperbarik Oksijen İçin Hasta Seçimi
Prof. Dr. Şamil AKTAŞ PDF
17.30-17.45 KAPANIŞ TÖRENİ