Şifremi Unuttum

HIVÇG ve EBÇG’ye Başvurularınızı Bekliyoruz

Sayın Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği Üyesi,

Üyelerimizden gelen yoğun istekler doğrultusunda Derneğimiz bünyesinde bir HIV/AIDS Çalışma Grubu (HIVÇG) ve bir Erişkin Bağışıklaması Çalışma Grubu (EBÇG)’nun kurulmasına karar verilmiştir.

Her iki çalışma grubuna katılmak isteyen üyelerimizin klimik@klimik.org.tr adresine başvurmalarını bekliyoruz.

HIVÇG, ilk toplantısını İstanbul’da Aylık İstanbul Bilimsel Toplantısının yapılacağı 27 Kasım 2012 Salı günü; EBÇG ise ilk toplantısını Ankara’da yine Kasım ayı içinde yaparak her iki konunun takipçisi olacaklardır.

Sizlerin katılım ve katkılarıyla bu iki çalışma grubumuzun da İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji uzmanlarının kar amacı gütmeyen, ulusal, mesleki ve bilimsel uzmanlık derneği olarak Derneğimizin gücüne güç katacağına güveniyoruz.

Sevgi ve saygılarımızla.

Klimik Derneği Yönetim Kurulu