Şifremi Unuttum

X. Tüberküloz Laboratuvar Tanı Yöntemleri Uygulamalı Kursu (12-14 Ekim 2012, İstanbul) Yapıldı

TÜRK KLİNİK MİKROBİYOLOJİ VE İNFEKSİYON HASTALIKLARI DERNEĞİ’NDEN DUYURU

Derneğimizin Tüberküloz Çalışma Grubu (TBÇG)‘nca düzenlenen X. Tüberküloz Laboratuvar Tanı Yöntemleri Uygulamalı Kursu 12-14 Ekim 2012 tarihleri arasında İstanbul’da GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi Tıbbi Mikrobiyoloji Servisi’nde 12 eğiticimizin rehberliğinde başarıyla gerçekleştirildi.

Toplam 17 kursiyerin kabul edildiği bu  kursun gerçekleşmesinde Düzenleme Komitesi ve TBÇG Başkanı Prof. Dr. Ayşe YÜCE ile Düzenleme Komitesi ve TBÇG Genel  Sekreteri Doç. Dr. Mustafa ÖZYURT‘un büyük emekleri geçti. Kendilerine ve bilimsel katkılarını esirgemeyen tüm meslektaşlarımıza şükranlarımızı sunarız.

Sevgi ve saygılarımızla.

Klimik Derneği Yönetim Kurulu